Beroep anodiseur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Anodiseur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Anodisatieprocessen

  De verschillende stappen die nodig zijn voor de vorming van de anode-elektrode van een elektrische schakeling, teneinde de dichtheid van de georiënteerde laag aan het oppervlak van een metalen werkstuk te vergroten, waardoor bescherming tegen corrosie en slijtage worden verbeterd. Deze stappen omvatten: voorreiniging, maskering en op een rek plaatsen, ontvetten en afspoelen, etsen en spoelen, de-oxideren en spoelen, anodiseren en spoelen, afdichten en drogen, en inspectie.

 • Elektrolytisch passiveringsproces

  Het elektrolytisch passiveringsproces in een ananodiserende tank met proceselementen zoals negatieve kathoden, zuurstofontgassing waterstofontgassing, gasverwijdering door lagedrukluchttoevoer en rookafscheiding.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Gezondheid en veiligheid op de werkplek

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de mensen op de werkplek. 

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Anodisatiemachines bedienen

  Bedienen van de verschillende stations van een metaalbewerkingsmachine die ontworpen is om anode-elektroden te vormen als onderdeel van het anodisatieproces. Dit omvat de verzorging van het spoelvoedingsstation, de voorbehandelings- en reinigingstanks, de anodiseertanks, de nabehandelingsinstallatie en de spoelomwikkelapparatuur; alles bewaken en bedienen volgens de voorschriften.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Luchtbalk anodisatietank indrukken

  De luchtbalk indrukken, aangesloten op een directe toevoer van lagedruklucht in een anodiseertank, om de mobiliteit van het waterstofgas via de rookgasafvoeropening naar de algemene uitlaatgasventilator en ten slotte naar de atmosfeer te vergemakkelijken.

 • De wijzigende anodisatie-eigenschappen in acht nemen

  In acht nemen van mogelijke verandering van het metalen werkstuk tijdens het anodisatieproces, zoals de uitzettingsdikte van het verhoogde metaaloppervlak en de benodigde ruimte overlaten.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

Optionele kennis en vaardigheden

industriële containers reinigen productie van wapens en munitie gevaarlijk afval verwijderen elektriciteit productie van bestek technische middelen raadplegen productie van stoomgeneratoren proefdraaien verwerking van ferrometalen aluminiumlegeringen chemie imperfecties in metaal ontdekken metaalcoatingtechnologieën schroefgat tappen de bediening van een machine installeren productie van deurbeslag van metaal kwaliteit van producten controleren soorten metaalproductieprocessen mechanisch materiaal onderhouden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden advies geven aan technici anodisatiespecificaties werkstukken voorbehandelen polijstapparatuur voor metaal bedienen meter controleren elektrische stroom drogen van gecoate werkstukken mogelijk maken verwerking van non-ferrometalen coatingspecificaties volgen

Loopbaanperspectief

Het beroep anodiseur behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB