Beroep anesthesiemedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Sociaal / Realistisch
 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Chirurgische asepsis
 • Spoedoperatie
 • Menselijke anatomie
 • Beheersing van infecties
 • Farmacologie
 • Sterilisatietechnieken
 • Spoedeisende geneeskunde
 • Intensieve zorg
 • Reanimatie
 • Medische informatica
 • Biofysica
 • Anesthesiologie
 • Chirurgie
 • Menselijke fysiologie
 • EHBO
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg

Vaardigheden

 • Stressbestendig zijn
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Positie van patiënten voor een ingreep controleren
 • Anesthetica toedienen bij patiënten
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Patiënten beoordelen na een ingreep
 • Medisch afval verwerken
 • Anesthetische apparatuur onderhouden
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Gezondheidsonderzoek uitvoeren
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Infecties in de instelling beheersen
 • Patiënten tijdens chirurgie controleren
 • Producten voor anesthetische diensten bestellen
 • Vitale functies van patiënten controleren
 • Voorraadniveaus bewaken

Optionele kennis en vaardigheden

posities voor chirurgische procedures zorgen voor voldoende visualisatie van de operatieplek bescherming tegen straling acute pijn beheren medische terminologie materiaal voor venipunctieprocedures gebruiken vreemde talen gebruiken bij zorg venapuncties uitvoeren endoscopie instructies geven over allergische reacties op anesthetica helpen bij hemostase technieken voor bloedafnames bijwerkingen van anesthesie behandelen

Loopbaanperspectief

Het beroep anesthesiemedewerker behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld