Beroep analytisch scheikundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Chemische processen
 • Chemie
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Analytische chemie
 • Wiskunde
 • Statistiek
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Chemicaliën hanteren
 • Doel van een analyse identificeren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Chemische stoffen analyseren
 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

verslag doen van testresultaten wetenschappelijke verhandelingen schrijven chemische monsters testen experimentele laboratoriumgegevens analyseren onderzoeksvoorstellen schrijven testgegevens vastleggen toezicht houden op laboratoriumactiviteiten farmaceutische chemie wetenschappelijke documentatie archiveren monsters etiketteren laboratoriumapparaten ijken chemische monsters bereiden protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen monsters voor analyse verzamelen chemische testprocedures beheren toezicht houden op kwaliteitscontroles