Beroep analist waterkwaliteit

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Laboratory techniques
 • Water chemistry analysis
 • Chemical processes

Vaardigheden

 • Use personal protection equipment
 • Measure water quality parameters
 • Perform laboratory tests
 • Develop water purification methods
 • Perform water chemistry analysis
 • Interpret scientific data to assess water quality
 • Perform water testing procedures
 • Test chemical samples
 • Record test data
 • Prepare chemical samples

Optionele kennis en vaardigheden

monsters op verontreinigende stoffen testen monsters voor analyse verzamelen plantkunde advies geven over bodem- en waterbescherming protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving chemische testprocedures beheren experimentele laboratoriumgegevens analyseren toezicht houden op laboratoriumactiviteiten testapparatuur onderhouden identificatie en classificatie van vissen advies geven over milieusanering milieu-incidenten melden milieugegevens analyseren laboratoriumapparaten ijken toetsing van waterkwaliteit beheren advies geven over verontreinigingspreventie strategieën voor milieuherstel ontwikkelen verslag doen van testresultaten hergebruik van water milieuwetgeving waterregelgeving waterkwaliteit controleren desinfectieapparatuur voor water gebruiken medische microbiologie milieuproblemen melden milieubewustzijn promoten preventie van verontreiniging

Loopbaanperspectief

Het beroep analist waterkwaliteit behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog