Beroep analist waterkwaliteit

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Analist waterkwaliteit: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Analyse van waterchemie

  Beginselen van de complexe chemie van het water.

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

Vaardigheden

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Waterkwaliteitsparameters meten

  De kwaliteit van het water garanderen door rekening te houden met verschillende elementen, zoals de temperatuur.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Waterzuiveringsmethoden ontwikkelen

  Ontwikkelen van strategieën voor de ontwikkeling en het gebruik van apparatuur en plannen voor de zuivering van water, door het helpen bij het ontwerpen van apparatuur, het plannen van zuiveringsprocedures en het identificeren van de noodzakelijke acties en potentiële risico’s.

 • Waterchemische analyses uitvoeren

  Waterchemische analyses uitvoeren

 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen

  Analyseren en interpreteren van gegevens zoals biologische eigenschappen om de kwaliteit van water te kennen.

 • Watertestprocedures uitvoeren

  Procedures voor het testen van de waterkwaliteit uitvoeren, zoals pH-tests en opgeloste vaste stoffen. Instrumentatietekeningen begrijpen.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Chemische monsters voorbereiden

  Specifieke monsters zoals gas-, vloeistof- of vaste monsters voorbereiden voor analyse, etikettering en bewaring volgens specificaties.

Optionele kennis en vaardigheden

monsters op verontreinigende stoffen testen monsters voor analyse verzamelen plantkunde advies geven over bodem- en waterbescherming protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving chemische testprocedures beheren experimentele laboratoriumgegevens analyseren toezicht houden op laboratoriumactiviteiten testapparatuur onderhouden identificatie en classificatie van vissen advies geven over milieusanering milieu-incidenten melden milieugegevens analyseren laboratoriumapparaten ijken toetsing van waterkwaliteit beheren advies geven over verontreinigingspreventie strategieën voor milieuherstel ontwikkelen verslag doen van testresultaten hergebruik van water milieuwetgeving waterregelgeving waterkwaliteit controleren desinfectieapparatuur voor water gebruiken medische microbiologie milieuproblemen melden milieubewustzijn promoten preventie van verontreiniging

Loopbaanperspectief

Het beroep analist waterkwaliteit behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB