Beroep analist waterkwaliteit

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Chemische processen
 • Laboratoriumtechnieken
 • Analyse van waterchemie

Vaardigheden

 • Chemische monsters bereiden
 • Waterzuiveringsmethoden ontwikkelen
 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Watertestprocedures uitvoeren
 • Chemische analyses van uitvoeren
 • Chemische monsters testen
 • Testgegevens vastleggen
 • Waterkwaliteitsparameters meten

Optionele kennis en vaardigheden

desinfectieapparatuur voor water gebruiken milieu-incidenten melden milieugegevens analyseren plantkunde strategieën voor milieuherstel ontwikkelen toezicht houden op laboratoriumactiviteiten advies geven over milieusanering milieuwetgeving laboratoriumapparaten ijken monsters voor analyse verzamelen protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen milieubewustzijn promoten waterregelgeving medische microbiologie preventie van verontreiniging toetsing van waterkwaliteit beheren chemische testprocedures beheren identificatie en classificatie van vissen monsters op verontreinigende stoffen testen advies geven over verontreinigingspreventie milieuproblemen melden experimentele laboratoriumgegevens analyseren verslag doen van testresultaten waterkwaliteit controleren advies geven over bodem- en waterbescherming testapparatuur onderhouden hergebruik van water zorgen voor naleving van de milieuwetgeving