Beroep analist ict-noodherstel

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Analist ict-noodherstel: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • ICT-foutopsporing

  De ICT-instrumenten die worden gebruikt om programma's en softwarecode op fouten te testen, waaronder GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrind en WinDbg.

 • Analysemethoden voor ICT-prestaties

  De methoden die worden gebruikt om software, ICT-systemen en netwerkprestaties te analyseren en een leidraad bieden voor de onderliggende oorzaken van problemen binnen informatiesystemen. De methoden kunnen resourceknelpunten, applicatietijden, wachttijden en benchmarkresultaten analyseren.

 • ICT-hersteltechnieken

  De technieken voor het herstellen van hardware- of softwarecomponenten en -gegevens na storingen, corruptie of beschadiging.

 • Beste praktijken voor reservekopieën van het systeem

  De procedures ter voorbereiding van het herstel of het behoud van de voor een organisatie vitale technologische infrastructuur.

 • Managementtechnieken voor ICT-problemen

  De technieken voor het identificeren van de oplossingen van de oorzaak van ICT-voorvallen.

 • Risicoanalyse productgebruik

  De methoden voor analyse van aan een product verbonden risico’s, in mogelijke klantomgevingen, hun omvang, gevolgen en waarschijnlijke uitkomsten, om deze te beperken door middel van waarschuwingen, veiligheidsaanwijzingen en ondersteuning bij het onderhoud.

Vaardigheden

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Back-ups maken

  Back-upprocedures implementeren om een back-up te maken van gegevens en systemen om een permanente en betrouwbare werking van het systeem te garanderen. Uitvoeren van gegevensback-ups om informatie te beveiligen door deze te kopiëren en te archiveren om de integriteit te waarborgen tijdens de systeemintegratie en na het optreden van gegevensverlies.

 • Systeembeveiliging beheren

  De kritieke activa van een onderneming analyseren en zwakke punten en kwetsbaarheden in kaart brengen die kunnen leiden tot indringing of aanvallen. Beveiligingsdetectietechnieken toepassen. Inzicht hebben in cyberaanvaltechnieken en doeltreffende tegenmaatregelen implementeren.

 • Rampherstelplannen beheren

  Indien nodig een actieplan voor het ophalen of compenseren van verloren informatiesystemen voorbereiden, testen en uitvoeren.

 • ICT-herstelsystemen ten uitvoer brengen

  Creëren, beheren en ten uitvoer brengen van een ICT-systeemherstelplan in geval van een crisis om informatie op te halen en het gebruik van het systeem te herstellen.

 • Impactevaluatie van ICT-processen op bedrijfsvoering uitvoeren

  De tastbare gevolgen van de implementatie van nieuwe ICT-systemen en -functies op de huidige bedrijfsstructuur en organisatorische procedures evalueren.

 • Informatiebeveiligingsstrategie ontwikkelen

  Bedrijfsstrategie creëren met betrekking tot de veiligheid en beveiliging van informatie om de informatie-integriteit en -beschikbaarheid en gegevensprivacy te maximaliseren.

 • Plan voor continuïteit van werkzaamheden onderhouden

  Actualiseren van de methodologie die stappen bevat om ervoor te zorgen dat de faciliteiten van een organisatie kunnen blijven functioneren in het geval van een groot aantal onvoorziene gebeurtenissen.

 • ICT-beveiligingsrisico’s identificeren

  Methoden en technieken toepassen om potentiële beveiligingsrisico's, beveiligingsinbreuken en risicofactoren te identificeren met behulp van ICT-tools voor het in kaart brengen van ICT-systemen, het analyseren van risico's, kwetsbaarheden en bedreigingen en het evalueren van noodplannen.

 • Beveiligingsbeleid definiëren

  Een reeks schriftelijke regels en beleidsmaatregelen opstellen en uitvoeren die tot doel hebben een organisatie te beschermen met betrekking tot de beperkingen van het gedrag van de belanghebbenden, de beschermende mechanische beperkingen en de beperkingen van de toegang tot gegevens.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • IT-beveiligingsnaleving beheren

  Richtlijnen geven over de toepassing en naleving van relevante industrienormen, beste praktijken en wettelijke vereisten voor informatiebeveiliging.

 • Keuze van ICT-oplossing optimaliseren

  Passende oplossingen op het gebied van ICT kiezen, rekening houdend met de potentiële risico’s, de voordelen en het algemene effect.

Optionele kennis en vaardigheden

maatregelen tegen cyberaanvallen ict-infrastructuur softwaretestniveaus ongestructureerde gegevens ict-communicatieprotocollen organisatorische veerkracht softwareafwijkingen ict-stroomverbruik hardwarearchitecturen blackberry windows phone mobiele besturingssystemen kwaliteitsmodellen voor ict-processen ios leiding geven aan personeel strategie voor informatiebeveiliging hulpmiddelen voor systeemnetwerkbeheer beveiligingsrisico’s voor ict-netwerken live presentaties geven android intern risicobeheerbeleid cyberbeveiliging

Loopbaanperspectief

Het beroep analist ict-noodherstel behoort tot de beroepsgroep Software- en applicatieontwikkelaars. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202420300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202433400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB