Beroep amusementsjournalist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Artistiek / Ondernemend

Kennis

 • Gesprekstechnieken
 • Schrijftechnieken
 • Wetgeving inzake auteursrecht
 • Retoriek
 • Redactionele normen
 • Grammatica
 • Spelling

Vaardigheden

 • Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden
 • Specifieke schrijftechnieken gebruiken
 • Onderwerpen bestuderen
 • Grammatica- en spellingsregels toepassen
 • Deelnemen aan redactievergaderingen
 • Tegen een deadline schrijven
 • Op de hoogte blijven van sociale media
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Teksten evalueren naar aanleiding van feedback
 • Nieuws volgen
 • Personen interviewen
 • Informatiebronnen raadplegen
 • Ethische gedragscode van journalisten volgen

Optionele kennis en vaardigheden

eigen teksten promoten beeldbewerking uitvoeren vragen stellen op evenementen audiobewerkingssoftware contacten leggen met beroemdheden voorstellingen bijwonen juistheid van informatie controleren boeken lezen artikelen herschrijven digitale bewegende beelden bewerken geschreven inhoud aanbieden boekenbeurzen bezoeken ict-softwarespecificaties literatuuradministratie beheren onderschriften schrijven persoonlijke financiën beheren uitspraaktechnieken krantenkoppen schrijven online nieuwsinhoud creëren culturele projecten zich aanpassen aan het type media negatieven bewerken telefonisch communiceren contacten leggen met culturele partners instructies van de regisseur ter plaatse volgen multimediasystemen presenteren tijdens live-uitzendingen mediawet desktoppublishingtechnieken toepassen opgenomen geluid bewerken foto's bewerken literatuur tekst proeflezen desktoppublishing video's bewerken aanpassen aan veranderende situaties vraaggesprekken documenteren

Loopbaanperspectief

Het beroep amusementsjournalist behoort tot de beroepsgroep Journalisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20243700  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog