Beroep ambulanceverpleegkundige

Een ambulanceverpleegkundige voert de verpleegkundige zorg voor patiënten uit voor patiënten in een ambulance. Een ambulanceverpleegkundige verleent eerste hulp ter plaatse, controleert de toestand van de patiënt en grijpt in wanneer deze verslechterd, hij/zij noteert hierover gegevens en zorgt voor een zo aangenaam mogelijk vervoer van de patiënt. Een ambulanceverpleegkundige kalmeert de patiënt en beantwoordt vragen. Een verpleegkundige informeert medisch specialisten op de spoedeisende hulp over de situatie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Taken ambulanceverpleegkundige

 • Verplegen van patiënten in een ambulance.
 • Verlenen van eerste hulp ter plaatsen en ingrijpen wanneer situatie in de ambulance verslechterd.
 • Controleren en noteren van toestand van de patiënt.
 • Informeren, beantwoorden van vragen en geruststellen van patiënt.
 • Uitvoeren van diverse medische handelingen zoals het aanleggen van een infuus of toepassen hartmassage.
 • Informeren van medische specialisten op spoedeisende hulp over de toestand van de patiënt.

Gerelateerde beroepen verpleegkundige

Kennis

 • Spoedeisende geneeskunde
 • Vervoersmethoden
 • Gedragswetenschap
 • Sociologie toegepast op paramedische praktijken
 • Sanitaire technologie
 • Medische dispatch
 • Fysische wetenschappen toegepast op paramedische praktijken
 • Klinische wetenschappen
 • Gezondheidszorg
 • Farmacologie
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Pathogene micro-organismen
 • Noodgevallen
 • Intraveneuze infusie
 • Intubatie
 • Stadia van normale ontwikkeling
 • Defibrillatie
 • Medische apparaten
 • Aandoeningen aan vitale functies
 • Menselijke anatomie
 • Operationele tactieken bij het reageren op noodsituaties
 • EHBO
 • Beginselen van paramedische praktijken

Vaardigheden

 • Omgaan met patiënten met acute ziekten
 • Aanpassen aan spoedeisende zorgomgeving
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Noodgevallen prioriteit geven
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Omgaan met grote incidenten
 • Actief luisteren
 • Ziekenhuispersoneel instructies geven
 • Rapporten schrijven over noodgevallen
 • Specifieke paramedische technieken toepassen bij zorg buiten het ziekenhuis
 • Orde handhaven op de plaats van ongevallen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Integratie bevorderen
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Noodzorg van trauma's bieden voor aankomst in het ziekenhuis
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren
 • Lichamelijk onderzoek uitvoeren in geval van nood
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Vitale functies van patiënten controleren
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Acute pijn beheren
 • Patiënten immobiliseren voor noodinterventies
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Noodcommunicatiesystemen bedienen
 • Patiënten vervoeren naar medische faciliteiten
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Geneesmiddelen toedienen in geval van nood
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Patiënten die interventies ondergaan positioneren
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Stressbestendig zijn
 • Eerste hulp bieden
 • Patiënten verplaatsen
 • Aard van verwondingen tijdens noodgevallen beoordelen
 • In geval van nood gespecialiseerd materiaal gebruiken
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Problemen kritisch behandelen

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek voorlichten over preventie van ziekte evaluatiemethoden bij paramedische praktijken diëtetiek in vreemde talen communiceren met zorgverleners werknemers opleiden vreemde talen gebruiken bij zorg binnenkant van een ambulance ontsmetten

Functietitels

 • Ambulanceverpleegkundige
 • Ambulanceverpleegkundigen
 • Instructeur voor medische trainingen in dordrecht
 • Ambulancechauffeurs
 • Ambulanceverpleegkundigen en aspirant ambulanceverpleegkundigen haaglanden
 • Ambulanceverpleegkundige kennemerland
 • Ambulanceverpleegkundige - gediplomeerd of opleiding
 • Ambulancechauffeur zorgvervoer (oproepbasis)