Beroep ambulanceverpleegkundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • Farmacologie
 • Sociologie toegepast op paramedische praktijken
 • Aandoeningen aan vitale functies
 • Klinische wetenschappen
 • Medische dispatch
 • Gedragswetenschap
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Stadia van normale ontwikkeling
 • Operationele tactieken bij het reageren op noodsituaties
 • Medische apparaten
 • Pathogene micro-organismen
 • EHBO
 • Defibrillatie
 • Vervoersmethoden
 • Sanitaire technologie
 • Intubatie
 • Fysische wetenschappen toegepast op paramedische praktijken
 • Menselijke anatomie
 • Noodgevallen
 • Spoedeisende geneeskunde
 • Beginselen van paramedische praktijken
 • Intraveneuze infusie
 • Gezondheidszorg

Vaardigheden

 • Aard van verwondingen tijdens noodgevallen beoordelen
 • Noodzorg van trauma's bieden voor aankomst in het ziekenhuis
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren
 • Aanpassen aan spoedeisende zorgomgeving
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Specifieke paramedische technieken toepassen bij zorg buiten het ziekenhuis
 • Ziekenhuispersoneel instructies geven
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • In geval van nood gespecialiseerd materiaal gebruiken
 • Integratie bevorderen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Omgaan met patiënten met acute ziekten
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Actief luisteren
 • Problemen kritisch behandelen
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Stressbestendig zijn
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Omgaan met grote incidenten
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Orde handhaven op de plaats van ongevallen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Rapporten schrijven over noodgevallen
 • Patiënten verplaatsen
 • Lichamelijk onderzoek uitvoeren in geval van nood
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Geneesmiddelen toedienen in geval van nood
 • Patiënten die interventies ondergaan positioneren
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Vitale functies van patiënten controleren
 • Eerste hulp bieden
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Patiënten vervoeren naar medische faciliteiten
 • Noodcommunicatiesystemen bedienen
 • Patiënten immobiliseren voor noodinterventies
 • Noodgevallen prioriteit geven
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Acute pijn beheren

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek vreemde talen gebruiken bij zorg voorlichten over preventie van ziekte diëtetiek in vreemde talen communiceren met zorgverleners binnenkant van een ambulance ontsmetten werknemers opleiden evaluatiemethoden bij paramedische praktijken

Loopbaanperspectief

Het beroep ambulanceverpleegkundige behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld