Beroep ambulancechauffeur

Een ambulancemedewerker verleent eerste hulp en vervoert zorgbehoeftigen in een ambulance.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Taken ambulancechauffeur

 • Verzorgt noodvervoer bij spoedgevallen zodat zorgbehoeftigen met de ambulance naar de juiste medische instelling worden gebracht.
 • Verzorgt routinevervoer van zorgbehoeftigen met de ambulance (bijv. van ziekenhuis naar huis of van huis naar ziekenhuis).
 • Tilt en legt zorgbehoeftigen op brancards en vervoert hen naar het ziekenhuis.
 • Biedt eerste hulp, zoals verbinden, spalken en toedienen van zuurstof.
 • Zorgt ervoor dat de ambulance en medische apparatuur en instrumenten schoon en in goede staat zijn.
 • Houdt de medische voorraden in de ambulance op peil.
 • Bedwingt of boeit, wanneer nodig, agressieve of gewelddadige zorgbehoeftigen.
 • Doet verslag van feiten omtrent ongelukken of spoedgevallen aan ziekenhuispersoneel of rechtshandhavend personeel.
 • Ondersteunt, indien nodig, het ziekenhuispersoneel bij medische behandelingen.
 • Rapporteert over de toestand (van de verwondingen) van zorgbehoeftigen en de gegeven behandeling.

Gerelateerde beroepen overige gezondheidszorg

 • Arbospecialist
 • Audioloog
 • Chiropractor
 • Contactlensspecialist
 • Medewerker gezondheidszorg, anders
 • Medewerker medische administratie
 • Medewerker opticien
 • Opticien
 • Optometrist
 • Osteopaat
 • Paramedisch beroepsbeoefenaar, anders
 • Verpleegkundige spoedeisende medische hulp

Kennis

 • EHBO
 • Operationele tactieken bij het reageren op noodsituaties
 • Pathogene micro-organismen
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Menselijke anatomie
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Speciale apparatuur bij noodgevallen
 • Reanimatie
 • Noodgevallen
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Medische dispatch
 • Beheersing van infecties

Vaardigheden

 • Actief luisteren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Patiënten verplaatsen
 • Binnenkant van voertuigen schoonmaken
 • Stressbestendig zijn
 • Een ambulance besturen in noodsituaties
 • Verkeersgeschiktheid van ziekenwagens verzekeren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Mondelinge instructies volgen
 • Ambulancepersoneel helpen
 • Patiënten tijdens het vervoer naar het ziekenhuis controleren
 • Eerste hulp bieden
 • Werken in multidisciplinaire teams gerelateerd aan spoedeisende zorg
 • Patiënten van en naar ziekenwagens vervoeren
 • Noodcommunicatiesystemen bedienen
 • Rapporten schrijven over noodgevallen
 • Patiënten die interventies ondergaan positioneren
 • Uitrusting voor hulpverleningsvoertuigen onderhouden
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

Optionele kennis en vaardigheden

zorg voor personen met een handicap aard van verwondingen tijdens noodgevallen beoordelen orde handhaven op de plaats van ongevallen bevalling omgaan met trauma's van patiënten boot besturen voor medische nooddiensten organisatorische technieken gebruiken in vreemde talen communiceren met zorgverleners sanitaire technologie binnenkant van een ambulance ontsmetten in geval van nood gespecialiseerd materiaal gebruiken farmacologie een helikopter besturen in noodsituaties meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren

Functietitels

 • Functie-eisen ambulancechauffeur
 • Ambulanceverpleegkundige
 • Ambulancechauffeurs
 • Ambulanceverpleegkundigen
 • Werkervaringsplaats projectcoördinator ehbo-onderwijs
 • Ambulanceverpleegkundigen en aspirant ambulanceverpleegkundigen haaglanden
 • Ambulancechauffeur
 • Ambulanceverpleegkundige kennemerland
 • Ambulancechauffeur zorgvervoer (oproepbasis)