Beroep Ambtenaar uitgifte paspoorten

Een ambtenaar uitgifte paspoorten regelt de aanvraag van mensen die een paspoort nodig hebben. Hij/zij ontvangt individuen aan de balie en beoordeelt of zij in aanmerking komen voor een (nieuw) paspoort. Een ambtenaar uitgifte paspoorten neemt persoonlijke gegevens over van de aanvrager en neemt vingerafdrukken. Vervolgens zet een ambtenaar uitgifte paspoorten het proces in gang waarin het paspoort daadwerkelijk wordt gemaakt. De ambtenaar overhandigt het paspoort aan de aanvrager wanneer deze het paspoort op komt halen. Tenslotte zorgt een ambtenaar uitgifte paspoorten ook voor het innemen of onbruikbaar maken van oude paspoorten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Ambtenaar uitgifte paspoorten: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken ambtenaar uitgifte paspoorten

 • Regelen van de aanvraag van paspoorten door individuen.
 • Beoordelen of de individu voldoet aan de eisen voor een paspoort.
 • Noteren van persoonlijke gegevens en opnemen van vingerafdrukken t.b.v. opstellen paspoort.
 • Zorgen dat het paspoort gemaakt wordt.
 • Zorgen dat oude paspoorten vernietigd worden of onbruikbaar gemaakt worden.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Beleidsmedewerker sociale zekerheid
 • Burgemeester, wethouder
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Gemeenteraadslid
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur openbaar bestuur

Loopbaanperspectief

Het beroep Ambtenaar uitgifte paspoorten behoort tot de beroepsgroep Overheidsambtenaren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202414700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB