Beroep Ambtenaar bedrijfsvergunningen

Een ambtenaar bedrijfsvergunningen bepaalt mede of een aanvrager van een bedrijfsvergunning deze toegewezen krijgt of niet en onder welke voorwaardes. In geval van toewijzing geeft hij/zij ook de bedrijfsvergunning uit aan de aanvrager. Hiervoor voert hij/zij een onderzoek uit door relevante documenten te bestuderen. Het adviseren van particulieren over wet- en regelgeving omtrent bedrijfsvergunningen behoort ook tot de dagelijkse werkzaamheden van de ambtenaar. Een ambtenaar bedrijfsvergunningen doet de administratie omtrent het verwerken en documenteren van beslissingen en testuitslagen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Ambtenaar bedrijfsvergunningen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken ambtenaar bedrijfsvergunningen

 • Mede bepalen of een aanvrager recht heeft op bedrijfsvergunning en onder welke voorwaardes.
 • Onderzoeken van een bedrijfsvergunningsaanvraag op rechtmatigheid door relevante documenten te bestuderen.
 • Adviseren van particulieren over wet- en regelgeving omtrent bedrijfsvergunningen.
 • Bijhouden van administratie omtrent de aanvraag van bedrijfsvergunningen en bijbehorende beslissingen.
 • Opstellen en uitgeven van bedrijfsvergunningen aan particulieren en bedrijven

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Beleidsmedewerker sociale zekerheid
 • Burgemeester, wethouder
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Gemeenteraadslid
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur openbaar bestuur

Loopbaanperspectief

Het beroep Ambtenaar bedrijfsvergunningen behoort tot de beroepsgroep Overheidsambtenaren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202414700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB