Beroep ambassadeur

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend
 • Ondernemend / Conventioneel
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Buitenlandse zaken
 • Beleidsontwikkeling buitenlandse zaken
 • Regeringsvertegenwoordiging
 • Implementatie van overheidsbeleid
 • Diplomatieke beginselen

Vaardigheden

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Diplomatieke beginselen toepassen
 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden
 • Intercultureel bewustzijn tonen
 • Nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren
 • Verschillende talen spreken
 • Advies geven over wetgevingsbesluiten
 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden
 • Risicofactoren inschatten
 • Implementatie van overheidsbeleid beheren
 • Nationale belangen vertegenwoordigen
 • Advies geven over buitenlands beleid
 • Overheidsactiviteiten in buitenlandse instellingen coördineren

Optionele kennis en vaardigheden

samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen internationaal recht culturele evenementen festivals en tentoonstellingen organiseren zorgen voor de openbare orde en veiligheid publieke presentaties geven rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen regeringsceremonies uitvoeren mogelijke bedreigingen van de nationale veiligheid analyseren officiële overeenkomsten bewerkstelligen organisatorische technieken gebruiken conflictbeheersing toepassen andere nationale vertegenwoordigers ondersteunen begrotingsbeginselen politieke onderhandelingen uitvoeren buitenlands beleid analyseren noodprocedures beheren internationale betrekkingen opbouwen organisatorische beleidslijnen vaststellen

Loopbaanperspectief

Het beroep ambassadeur behoort tot de beroepsgroep Overheidsbestuurders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246100  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249200  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag