Beroep algemeen verpleegkundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • Adolescentengeneeskunde
 • Innovaties in de verpleging
 • Palliatieve zorg
 • Zorg voor personen met een handicap
 • Menselijke fysiologie
 • Klinische chemie
 • Autonomie van de patiënt
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Chirurgie
 • Farmacologie
 • Veilig beheer van geneesmiddelen
 • Psychiatrie
 • Verzorging van pasgeborenen
 • Sociologie
 • Kindergeneeskunde
 • Menselijke anatomie
 • Leiderschap bij verpleging
 • Diëtetiek
 • Verplegingswetenschap
 • Pathologie
 • Beheersing van infecties
 • Primaire zorg
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Mensgerichte zorg
 • Reanimatie
 • Psychologie
 • Acute zorg
 • Klinische geriatrie
 • Betrokkenheid van burgers bij gezondheidszorg
 • EHBO
 • Pedagogie
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Volksgezondheid
 • Interne geneeskunde
 • Empirisch onderbouwde aanpak in de verpleging
 • Invloed van de sociale context op de gezondheid
 • Verzorgingsbeginselen

Vaardigheden

 • Individuen, families en groepen sterker maken
 • Deelnemen aan de opleiding van gezondheidspersoneel
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Mensenrechten promoten
 • Duurzaamheidsbeginselen in de gezondheidszorg toepassen
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Advies geven over gezonde levensstijlen
 • Activiteiten delegeren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Problemen in de gezondheidszorg oplossen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Grondbeginselen van verpleging implementeren
 • Zorg coördineren
 • Verplegende zorg implementeren
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Informatie in de gezondheidszorg beheren
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Verpleegkundige zorg vaststellen
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Problemen kritisch behandelen
 • Professionele zorg bieden bij verpleging
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Verpleegkundige zorg evalueren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Positief beeld van verpleging promoten
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Integratie bevorderen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Actief luisteren
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Verpleegkundige zorg plannen
 • Levensreddende maatregelen opstarten
 • Verplegingsadvies over gezondheidszorg geven
 • Leiderschapsstijlen aanpassen in de gezondheidszorg
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Zorgkwaliteit analyseren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Elektronische gezondheidsgegevens gebruiken bij verpleging
 • Verpleegkundige verzorging toepassen bij langdurige zorg
 • Wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

geneesmiddelen voorschrijven ondernemingszin tonen vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek patiëntenontslag door verpleegkundigen uitvoeren