Beroep algemeen verpleegkundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • Adolescentengeneeskunde
 • Innovaties in de verpleging
 • Palliatieve zorg
 • Zorg voor personen met een handicap
 • Menselijke fysiologie
 • Klinische chemie
 • Autonomie van de patiënt
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Chirurgie
 • Farmacologie
 • Veilig beheer van geneesmiddelen
 • Psychiatrie
 • Verzorging van pasgeborenen
 • Sociologie
 • Kindergeneeskunde
 • Menselijke anatomie
 • Leiderschap bij verpleging
 • Diëtetiek
 • Verplegingswetenschap
 • Pathologie
 • Beheersing van infecties
 • Primaire zorg
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Mensgerichte zorg
 • Reanimatie
 • Psychologie
 • Acute zorg
 • Klinische geriatrie
 • Betrokkenheid van burgers bij gezondheidszorg
 • EHBO
 • Pedagogie
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Volksgezondheid
 • Interne geneeskunde
 • Empirisch onderbouwde aanpak in de verpleging
 • Invloed van de sociale context op de gezondheid
 • Verzorgingsbeginselen

Vaardigheden

 • Individuen, families en groepen sterker maken
 • Deelnemen aan de opleiding van gezondheidspersoneel
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Mensenrechten promoten
 • Duurzaamheidsbeginselen in de gezondheidszorg toepassen
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Advies geven over gezonde levensstijlen
 • Activiteiten delegeren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Problemen in de gezondheidszorg oplossen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Grondbeginselen van verpleging implementeren
 • Zorg coördineren
 • Verplegende zorg implementeren
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Informatie in de gezondheidszorg beheren
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Verpleegkundige zorg vaststellen
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Problemen kritisch behandelen
 • Professionele zorg bieden bij verpleging
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Verpleegkundige zorg evalueren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Positief beeld van verpleging promoten
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Integratie bevorderen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Actief luisteren
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Verpleegkundige zorg plannen
 • Levensreddende maatregelen opstarten
 • Verplegingsadvies over gezondheidszorg geven
 • Leiderschapsstijlen aanpassen in de gezondheidszorg
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Zorgkwaliteit analyseren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Elektronische gezondheidsgegevens gebruiken bij verpleging
 • Verpleegkundige verzorging toepassen bij langdurige zorg
 • Wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

geneesmiddelen voorschrijven ondernemingszin tonen vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek patiëntenontslag door verpleegkundigen uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep algemeen verpleegkundige behoort tot de beroepsgroep Gespecialiseerd verpleegkundigen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202419500  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202413400  laag
verwachte baanopeningen tot 202432900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag