Beroep algemeen directeur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend
 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Financieel beheer
 • Modellering van bedrijfsprocessen
 • Ondernemingsbeleid
 • Financiële jaarrekeningen
 • Marketingmanagement

Vaardigheden

 • Kernprestatie-indicatoren volgen
 • Organisatorische teams vormen op basis van competenties
 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties
 • Contacten onderhouden met aandeelhouders
 • Bedrijfscultuur vormen
 • Met belanghebbenden onderhandelen
 • Verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf
 • Activiteiten delegeren
 • Organisatorische normen definiëren
 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen
 • Organisatorische beleidslijnen opstellen
 • Businessplannen opstellen
 • Belangen van aandeelhouders integreren in businessplannen
 • Jaarrekeningen interpreteren
 • Visionaire ambities integreren in het bedrijfsbeheer
 • Samenwerkingsrelaties aangaan
 • Leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie
 • Zakelijke overeenkomsten sluiten
 • Strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen
 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen
 • Ondernemingsstrategieën ontwikkelen
 • Managers van bedrijfsafdelingen leiden
 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf de financiële situatie van een regio beschrijven een professioneel netwerk ontwikkelen verbeteringsprocedures bij luchthavenoperaties implementeren internationale betrekkingen opbouwen intercultureel bewustzijn tonen voldoen aan wettelijke verplichtingen milieuvoorschriften op luchthavens legale bedrijfsactiviteiten garanderen internationale handel uitvoerstrategieën toepassen planning voor luchthavens fusies en overnames vennootschapsrecht begrotingen evalueren veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren algemene bedrijfsinformatie verstrekken rampenplannen op luchthavens voorbereiden invoerstrategieën toepassen ondernemingsstructuur definiëren verschillende talen spreken werkomgeving op luchthavens op de hoogte blijven van het politieke landschap beursgenoteerde bedrijven beheren strategische planning implementeren activiteiten rond dochterondernemingen ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen communiceren met de raad van bestuur rampenplannen op luchthavens implementeren gemeenschappelijke ondernemingen prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren luchthavennormen en -voorschriften toepassen businessplannen meedelen aan medewerkers hulp bieden aan diverse luchthavengebruikers operationele businessplannen implementeren werknemers motiveren