Beroep algemeen directeur zeetransport

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schepen toewijzen aan scheepsroutes
 • Soorten zeeschepen
 • Financiële draagkracht
 • Verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie

Vaardigheden

 • Efficiëntieplannen voor maritiem vervoer ontwikkelen
 • Contacten onderhouden met havengebruikers
 • Scheepsvloot beheren
 • Omgaan met managers
 • Omgaan met collega’s
 • Voortdurende voorbereiding op audits waarborgen
 • Milieuaudits uitvoeren
 • Veiligheidsnormen voor vervoer op zee beheren
 • Contacten onderhouden met vervoersbedrijven

Optionele kennis en vaardigheden

routineverslagen schrijven als waarnemer deelnemen aan verschillende soorten audits in de voedingsmiddelensector wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem werkgerelateerde verslagen schrijven verschillende communicatiekanalen gebruiken zelfvertrouwen tonen betrouwbaar handelen

Loopbaanperspectief

Het beroep algemeen directeur zeetransport behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog