Beroep algemeen directeur vrachtvervoer binnenvaart

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Environmental aspects of inland waterway transportation
 • Financial capability
 • European classification of inland waterways
 • Inland waterway police regulations

Vaardigheden

 • Manage safety standards for inland water transport
 • Manage vessel fleet
 • Plan transport operations
 • Track shipments
 • Have access to shipping rates
 • Carry out ship-to-shore operations
 • Support development of annual budget
 • Handle shipment paperwork
 • Review ship documentation
 • Oversee shipment routing
 • Monitor the validity of ship certificates
 • Conduct analysis of ship data
 • Distinguish various types of ships
 • Track shipping sites

Optionele kennis en vaardigheden

instructies aan medewerkers geven contacten onderhouden met havengebruikers beschikken over computervaardigheden omgaan met managers werkgerelateerde verslagen schrijven manieren om de reistijd te verminderen analyseren omgaan met collega’s routineverslagen schrijven betrouwbaar handelen ict-systemen gebruiken met belanghebbenden onderhandelen

Loopbaanperspectief

Het beroep algemeen directeur vrachtvervoer binnenvaart behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog