Beroep algemeen directeur vliegveld

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Airport environmental regulations
 • Airport planning
 • Airport operating environment
 • Responsible gambling
 • Airport safety regulations
 • Airport electrical systems

Vaardigheden

 • Report airport security incidents
 • Liaise with managers
 • Use different communication channels
 • Implement improvement procedures in airport operations
 • Coordinate airport environmental policies
 • Interact with airport stakeholders
 • Show diplomacy
 • Manage staff
 • Prepare airport annual budget
 • Write work-related reports
 • Supervise maintenance activities in airports
 • Prepare airport emergency plans
 • Liaise with colleagues
 • Consider economic criteria in decision making
 • Provide assistance to a variety of airport users
 • Identify airport safety hazards

Optionele kennis en vaardigheden

geostationaire satellieten luchthavennormen en -voorschriften toepassen milieustudies rond luchthavens uitvoeren preventief luchthavenonderhoud uitvoeren evenementmarketing voor reclamecampagnes plannen werkplaatsen op luchthavens beheren strategisch denken toepassen rampenplannen op luchthavens implementeren regelgeving inzake niet-verharde gebieden op luchthavens ervoor zorgen dat de verlichtingssystemen op luchthavens werken inventaris van luchthavenactiviteiten bijhouden systemen voor visuele ondersteuning op luchthavens

Loopbaanperspectief

Het beroep algemeen directeur vliegveld behoort tot de beroepsgroep Algemeen directeuren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241700  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202412900  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202414600  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog