Beroep algemeen dierenarts

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Omgevingsverrijking voor dieren
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Veeteeltwetenschappen
 • Veterinaire gezondheidsinspectie ante mortem uitvoeren
 • Fysiologie van dieren
 • Diervoedingsproducten
 • Zoönoses
 • Anatomie van dieren
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Veterinaire klinische wetenschappen
 • Gedrag van dieren
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Fundamentele diergeneeskunde
 • Dierenwelzijn

Vaardigheden

 • Anesthetica toedienen aan dieren
 • Euthanasie uitvoeren bij dieren
 • Eerste hulp bieden aan dieren
 • Veterinaire diagnoses stellen
 • Gebruik van vaccins beheren
 • Veterinaire professionele communicatie met het publiek verzorgen
 • Informatie op het gebied van veterinaire verpleegkunde verwerken
 • Dierenhygiëne beheren
 • Raad geven over dierenwelzijn
 • Certificaten voor dierlijke producten uitreiken
 • Beheer van dierenwelzijn inspecteren
 • Beweging van dieren controleren
 • Toezien op de behandeling van dieren voor veterinaire activiteiten
 • Welzijn van dieren controleren
 • Microchips bij dieren implanteren
 • Monsters van dieren verzamelen voor diagnosedoeleinden
 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Diertraining geven
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Gelicentieerde diergeneesmiddelen beheren
 • Veterinair consult met klant uitvoeren
 • Raad geven over ziektebestrijding bij vee
 • Voeding van dieren beoordelen
 • Zich houden aan professionele veterinaire gedragscodes
 • Strategieën ontwikkelen voor het omgaan met dieren
 • Gedrag van dieren beoordelen
 • Veterinaire klinische gegevens beheren
 • Veilig omgaan met dieren
 • Laboratoriumtests uitvoeren op monsters van dieren
 • Algemene post-mortemonderzoeken op dieren uitvoeren
 • Uitvoeren van veterinaire procedures certificeren
 • Dierenwelzijn beheren
 • Verdoving toedienen aan dieren
 • Chirurgische ingrepen uitvoeren op dieren
 • Veterinaire epidemiologie toepassen
 • Pijn van veterinaire patiënten beheren
 • Fysiotherapie voorschrijven voor dieren
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

Optionele kennis en vaardigheden

rekenvaardigheden gebruiken contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn tarieven per uur berekenen leiding geven aan verplegend personeel afspraken beheren omgaan met uitdagende mensen persoonlijke professionele ontwikkeling beheren eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren klein tot middelgroot bedrijf beheren veterinair klinisch bestuur implementeren omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector mentorschap bieden administratieve gegevens in de dierenartsenpraktijk bijhouden samenwerken met dierdeskundigen beslissingen nemen over het welzijn van het dier schema's plannen gezondheid van vee controleren werkschema's volgen situatie van dieren begrijpen relaties met klanten onderhouden gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde

Functietitels

 • Coach leefplezier
 • Albert heijn hk - designspecialist eigen merken
 • Intern begeleider (m/v) 24 uur per week
 • Algemeen medewerker
 • Medewerker studentenadministratie
 • Medewerker instroom en bemiddeling pleeg
 • Ambtelijk secretaris ondernemingsraad
 • Baliemedewerker (m/v)
 • Algemeen medewerker wtc schiphol
 • Medewerker financiële administratie​