Beroep algemeen dierenarts

 • Shutterstock.com
  algemeen dierenarts

Algemene dierenartsen zijn professionals met een uitgebreide wetenschappelijke opleiding. Zij hebben de bevoegdheid om, in een onafhankelijke, ethische en persoonlijk verantwoordelijke hoedanigheid, alle aspecten van de diergeneeskunde uit te voeren, in het belang van de gezondheid en het welzijn van dieren en de volksgezondheid overeenkomstig de nationale en internationale wetgeving. De generalistische dierenarts kan werken met elke diersoort, maar ze kunnen kiezen om te werken met een enkele soort of soorten, zoals paardachtigen, huisdieren of productiedieren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Taken algemeen dierenarts

 • Onderzoekt dieren om de aard en oorzaak van ziektes, afwijkingen of verwondingen te bepalen.
 • Voert diagnostische tests uit (bijv. röntgenfoto's, bloedmonsters, ultrasone tests) en interpreteert de resultaten.
 • Behandelt zieke of gewonde dieren, bijv. medicatie voorschrijven en toedienen, botten terugzetten, wonden verzorgen en verbinden, anaesthesie toedienen of chirurgische ingrepen uitvoeren.
 • Voert medische routinetests en -controles uit, ent dieren in tegen verschillende ziekten zoals rabiës of hondsdolheid.
 • Voert euthanasie uit op dieren.
 • Adviseert diereneigenaars over gezondheidsmaatregelen, voedingspatronen en algemene verzorging die nodig zijn om de gezondheid van dieren te bevorderen.
 • Geeft voorlichting aan het publiek, bijv. over ziektes die van dieren naar mensen kunnen overgaan.
 • Traint en geeft leiding aan dierenverzorgers.
 • Inspecteert de hygiëne en zorgstandaarden in dierenvertrekken, bijv. op boerderijen, in dierentuinen, kennels, stallen, dierenwinkels, veemarkten, dierenshows en sportevenementen met dieren.
 • Registreert relevante gegevens en verstrekt rapporten en certificaten volgens de geldende wet- en regelgeving.
 • Beheert de financiën van de praktijk, verzorgt de marketing en werft personeel.
 • Voert onderzoek uit naar dierengezondheid of gerelateerde onderzoeksgebieden.

Gerelateerde beroepen veeteelt

 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Dierenartsassistent(e)
 • Dierenhouder, andere dieren
 • Herder koeien of schapen
 • Hulpkracht vee-arts
 • Hulpkracht veefokkerij
 • Hulpkracht veehouderij
 • Inspecteur vee, dieren
 • KI-inseminator
 • Kwaliteitscontroleur vee, vlees, vis
 • Landbouwkundig adviseur
 • Manager/directeur akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Manager/directeur dierenfokbedrijf
 • Manager/directeur vee-, dierenhouderij
 • Medewerker veehouderij
 • Monteur veeteeltmachines
 • Pluimveehouder, pluimveefokker
 • Varkenshouder, varkensfokker
 • Veearts
 • Veearts-chirurg
 • Veefokker
 • Veehandelaar
 • Veehouder
 • Veehouder (hobby)
 • Veehouder-kaasmaker of andere zuivelproducten

Kennis

 • Veterinaire klinische wetenschappen
 • Omgevingsverrijking voor dieren
 • Fysiologie van dieren
 • Gedrag van dieren
 • Zoönoses
 • Diervoedingsproducten
 • Dierenwelzijn
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Veterinaire gezondheidsinspectie ante mortem uitvoeren
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Veeteeltwetenschappen
 • Fundamentele diergeneeskunde
 • Anatomie van dieren
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

Vaardigheden

 • Uitvoeren van veterinaire procedures certificeren
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Euthanasie uitvoeren bij dieren
 • Anesthetica toedienen aan dieren
 • Veterinaire diagnoses stellen
 • Dierenhygiëne beheren
 • Veterinaire professionele communicatie met het publiek verzorgen
 • Beheer van dierenwelzijn inspecteren
 • Veterinaire klinische gegevens beheren
 • Microchips bij dieren implanteren
 • Eerste hulp bieden aan dieren
 • Gebruik van vaccins beheren
 • Monsters van dieren verzamelen voor diagnosedoeleinden
 • Informatie op het gebied van veterinaire verpleegkunde verwerken
 • Verdoving toedienen aan dieren
 • Chirurgische ingrepen uitvoeren op dieren
 • Beweging van dieren controleren
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Welzijn van dieren controleren
 • Pijn van veterinaire patiënten beheren
 • Algemene post-mortemonderzoeken op dieren uitvoeren
 • Laboratoriumtests uitvoeren op monsters van dieren
 • Raad geven over ziektebestrijding bij vee
 • Dierenwelzijn beheren
 • Zich houden aan professionele veterinaire gedragscodes
 • Strategieën ontwikkelen voor het omgaan met dieren
 • Diertraining geven
 • Fysiotherapie voorschrijven voor dieren
 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Certificaten voor dierlijke producten uitreiken
 • Toezien op de behandeling van dieren voor veterinaire activiteiten
 • Gedrag van dieren beoordelen
 • Voeding van dieren beoordelen
 • Raad geven over dierenwelzijn
 • Veterinair consult met klant uitvoeren
 • Gelicentieerde diergeneesmiddelen beheren
 • Veterinaire epidemiologie toepassen
 • Veilig omgaan met dieren

Optionele kennis en vaardigheden

tarieven per uur berekenen persoonlijke professionele ontwikkeling beheren administratieve gegevens in de dierenartsenpraktijk bijhouden omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector beslissingen nemen over het welzijn van het dier contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn rekenvaardigheden gebruiken samenwerken met dierdeskundigen veterinair klinisch bestuur implementeren situatie van dieren begrijpen gezondheid van vee controleren werkschema's volgen gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde schema's plannen omgaan met uitdagende mensen relaties met klanten onderhouden eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren afspraken beheren leiding geven aan verplegend personeel mentorschap bieden klein tot middelgroot bedrijf beheren