Beroep Akkerbouwer, groententeler, champignonteler

 • Shutterstock.com
  Akkerbouwer, groententeler, champignonteler

Een akkerbouwer of groententeler plant, leidt, coördineert en voert landbouwactiviteiten uit om gewassen of groenten te telen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Taken akkerbouwer, groententeler, champignonteler

 • Ontwikkelt jaarlijkse bedrijfsplannen en bepaalt de soorten en hoeveelheden te telen gewassen, houdt hierbij rekening met factoren zoals marktomstandigheden, overheidssubsidies en bodemcondities.
 • Bereidt de bodem voor (bijv. door te ploegen en te harken) met de hand of machinaal, bemest en voedt de bodem.
 • Selecteert en zaait zaad, plant zaailingen.
 • Onderhoudt gewassen, bijv. door de bodem te cultiveren, door planten te verplanten, te snoeien of uit te dunnen, of door irrigatie-uitrusting te plaatsen en bedienen.
 • Bestrijdt onkruiden, plagen en ziektes, bijv. door het gebruik van onkruidverdelgers en pesticiden (conform hygiënische en gezondheidsstandaarden).
 • Oogst gewassen en vernietigt aangetaste gewassen of overschotten.
 • Inspecteert gewassen, maakt ze schoon, sorteert ze, pakt ze in, slaat ze op en laadt ze in voor de verkoop.
 • Evalueert marketingmogelijkheden, stelt marketingstrategieën op, promoot producten, brengt ze op de markt en organiseert de verkoop en het transport van de producten.
 • Werft, coördineert en geeft leiding aan landarbeiders.
 • Houdt de inventaris bij en bestelt voorraden.
 • Onderhoudt gebouwen, omheiningen, materiaal, uitrusting en waterbevoorradingssystemen van het boerenbedrijf.
 • Verzorgt de administratie, inclusief de financiële administratie, en beheert de budgetten en rekeningen.

Gerelateerde beroepen landbouw

 • Akkerbouwer, groententeler (hobby)
 • Bedrijfsvervanger agrarische sector
 • Bestuurder landbouwmachine, tractor
 • Boer gemengd bedrijf
 • Boer gemengd bedrijf (hobby)
 • Boom-, heesterkweker, fruitteler
 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Fruitplukker (seizoenarbeid)
 • Hulpkracht akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Hulpkracht boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Hulpkracht groentekwekerij
 • Hulpkracht kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Ingenieur landbouwwetenschappen
 • Inspecteur landbouw, visserij
 • Kwaliteitscontroleur landbouwproducten
 • Landbouwtechnicus
 • Manager/directeur boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Manager/directeur kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Medewerker boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Meewerkend voorman akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Meewerkend voorman boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Monteur landbouwmachines
 • Oogst medewerker
 • Wijnbouwer