Beroep agronomisch voorman in de landbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Soorten opslagfaciliteiten
 • Technische apparatuur voor gewasproductie
 • Ecologie
 • Bodemstructuur
 • Bestrijding van plantenziekten
 • Agronomische productiebeginselen
 • Plantensoorten
 • Bemestingsbeginselen
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Beginselen van gewasproductie
 • Oogstmethoden voor planten
 • Ongediertebestrijding bij planten
 • Vermeerdering van planten

Vaardigheden

 • Planten- en bodemvoeding beheren
 • Producten opslaan
 • Bemestingswerkzaamheden uitvoeren
 • Zorgen voor vruchtbaarheid van grond
 • Landbouwmachines gebruiken
 • Planten gezond houden
 • Areaal gereedmaken
 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen
 • Gewassen opslaan
 • Planten telen
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Technisch materiaal onderhouden
 • Velden controleren
 • Uitrusting voor de oogst prepareren
 • Areaal gereedmaken voor beplanting
 • Opslagfaciliteiten beheren
 • Planten kweken
 • Gewassen oogsten
 • Leiding geven aan agrarisch personeel

Optionele kennis en vaardigheden

contracten beheren bodem irrigeren beginselen van bewatering agronomie productieondernemingen beheren productie optimaliseren beginselen van projectbeheer toezien op gewasproductie agrotoerisme productverwerking op boerderijen uitvoeren biologische landbouw agrotoeristische diensten verlenen agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken irrigatiesystemen agrotoeristische activiteiten beheren informatie geven over boerderijproducten beginselen van leiderschap