Beroep agent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Agent: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Contractenrecht

  Het gebied van de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op schriftelijke overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het verkeer van goederen of diensten, met inbegrip van contractuele verplichtingen en opzegging.

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

Vaardigheden

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Loopbaanbegeleiding bieden

  Begunstigden adviseren over toekomstige carrièremogelijkheden door middel van counseling en eventueel door het testen en evalueren van hun loopbaan.

 • Klanten werven

  Activiteiten opstarten om nieuwe en interessante klanten aan te trekken. Vragen naar aanbevelingen en referenties en zoeken naar plaatsen waar potentiële klanten zich bevinden.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Klanten coachen

  Klanten actief helpen om hun kracht en vertrouwen te vergroten. Cursussen en workshops voorstellen of ze zelf coachen.

 • Promotieactiviteiten helpen coördineren

  Een tijdschema voor promotieactiviteiten opstellen. De inhoud van de promotieactiviteiten bepalen. Een verantwoordelijk persoon of kiezen of personen de opdracht geven om relevante informatie met hen te delen. Het nodige materiaal voorbereiden.

 • Klantgegevens analyseren

  Gegevens van cliënten, bezoekers, klanten of gasten bestuderen. Verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens over hun kenmerken, behoeften en koopgedrag.

 • Boekingen verzorgen

  Boekingen verzorgen voor shows, voorstellingen, concerten enz. voor klanten.

 • Talent identificeren

  Talenten identificeren en hen betrekken bij een specifieke sport.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

Optionele kennis en vaardigheden

audities organiseren zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten opleidingsbehoeften identificeren verkoopbevorderingstechnieken marktonderzoek uitvoeren sportcarrière managen voorstellingen bijwonen boekenbeurzen bezoeken financieel beheer amusementsindustrie contacten onderhouden met uitgevers van boeken contacten leggen met beroemdheden kooptrends van consumenten analyseren fysieke eigenschappen van artiesten identificeren artiesten aan potentiële werkgevers voorstellen manuscripten lezen projecten aan artiesten voorstellen contacten leggen met sportorganisaties zorgen voor risicobeheer in sport wetgeving inzake auteursrecht

Loopbaanperspectief

Het beroep agent behoort tot de beroepsgroep Zakelijke dienstverleners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202412300  laag
verwachte baanopeningen tot 202421200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB