Beroep afwateringstechnicus

Afwateringstechnicus: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

Vaardigheden

 • Opslagtanks beheren

  Toezicht houden op de activiteiten met de opslagtank; zorgen voor de juiste evenwichtsniveaus in filtratietanks.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden

  Gegevens over de productie en de ontwikkeling van mijnen bijhouden, met inbegrip van de prestaties van machines.

 • Waterzuivering beheren

  Verontreinigd water behandelen met verschillende technieken zoals lagunes en rietvelden.

 • Zinkputten beheren

  Toezien op de correcte bediening van putten; ervoor zorgen dat de activiteiten voor het ophalen en verwijderen van de ongewenste vloeistof of de overmaat aan vloeistof soepel verlopen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Monsters nemen

  Apparatuur instellen en bedienen om water-, gas- of bodemmonsters te nemen voor tests.

Optionele kennis en vaardigheden

pompen bedienen pompputten bedienen tussen ploegen communiceren werknemers opleiden vacuüm ontwateringssystemen bedienen biologie productierapporten schrijven mijnbouwmachines lassen geologische gegevens verzamelen

Loopbaanperspectief

Het beroep afwateringstechnicus behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB