Beroep afvalstoffenmakelaar

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Ondernemend / Conventioneel
  • Conventioneel / Ondernemend

Kennis

  • Wetgeving inzake afvaltransport
  • Afvalbeheer

Vaardigheden

  • Behoeften van klanten identificeren
  • Documentatie over afvalinzameling bijhouden
  • Communiceren met afvalinzamelaars
  • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
  • Communiceren met klanten
  • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

Optionele kennis en vaardigheden

zendingen van recyclebaar materiaal coördineren ontwikkelingen inzake wetgeving volgen transportbeheerconcepten toepassen afval- en restproducten vuilophaalroutes uitstippelen klachten inzake ondeugdelijke afvalverwerking onderzoeken opslag van gevaarlijk afval afvalbeheerprocedures coördineren vergunningen vernieuwen advies geven over afvalbeheer transport van gevaarlijke stoffen naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren