Beroep afvalstoffenmakelaar

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Ondernemend / Conventioneel
  • Conventioneel / Ondernemend

Kennis

  • Wetgeving inzake afvaltransport
  • Afvalbeheer

Vaardigheden

  • Behoeften van klanten identificeren
  • Documentatie over afvalinzameling bijhouden
  • Communiceren met afvalinzamelaars
  • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
  • Communiceren met klanten
  • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

Optionele kennis en vaardigheden

zendingen van recyclebaar materiaal coördineren ontwikkelingen inzake wetgeving volgen transportbeheerconcepten toepassen afval- en restproducten vuilophaalroutes uitstippelen klachten inzake ondeugdelijke afvalverwerking onderzoeken opslag van gevaarlijk afval afvalbeheerprocedures coördineren vergunningen vernieuwen advies geven over afvalbeheer transport van gevaarlijke stoffen naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep afvalstoffenmakelaar behoort tot de beroepsgroep Vertegenwoordigers en inkopers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-7000  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202417300  laag
verwachte baanopeningen tot 202417300  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld