Beroep afvalsorteerder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Afval- en restproducten
 • Afvalbeheer
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

Vaardigheden

 • Afval verwijderen
 • Gesorteerd afval opslaan
 • Afval sorteren
 • Met chemische reinigingsmiddelen werken
 • Communiceren met afvalinzamelaars
 • Verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen
 • Afvalsoort beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteit besmettingen beoordelen gevaarlijk afval verwijderen principes van elektronische apparatuur heftrucks bedienen vervuilende stoffen verwijderen milieu-incidenten melden sorteerapparatuur onderhouden persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken niet-gevaarlijk afval verwijderen zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval gevaarlijke vloeistoffen afvoeren preventie van verontreiniging opslag van gevaarlijk afval verontreiniging vermijden gegevens over recycling bijhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep afvalsorteerder behoort tot de beroepsgroep Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202457800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202463700  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog