Beroep afvalsorteerder

Afvalsorteerder: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

Vaardigheden

 • Afval verwijderen

  Afval verwijderen overeenkomstig de wetgeving, met inachtneming van de milieu- en bedrijfsverantwoordelijkheden.

 • Gesorteerd afval opslaan

  Opslag van afvalstoffen, producten en apparaten die in afzonderlijke categorieën zijn gesorteerd voor recycling of verwijdering naar geschikte containers en opslagapparatuur of -installaties.

 • Afval sorteren

  Handmatig of automatisch sorteren van afval door het te scheiden in verschillende onderdelen.

 • Met chemische reinigingsmiddelen werken

  Zorg voor een correcte behandeling, opslag en verwijdering van chemische reinigingsmiddelen overeenkomstig de voorschriften.

 • Communiceren met afvalinzamelaars

  Communiceren met werknemers die afval inzamelen op verschillende plaatsen en het naar de afvalverwerkingsinstallaties transporteren om een optimale samenwerking en efficiënte werking van procedures voor afvalverwerking en -verwijdering te waarborgen.

 • Verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen

  Recycleringsmachines en -uitrusting bedienen zoals granulators, brekers en balenpersen; te recycleren materiaal verwerken en sorteren.

 • Afvalsoort beoordelen

  Afvalstoffen identificeren tijdens inzameling en sortering die kunnen worden gerecycled, verwijderd of anderszins worden behandeld, om te beoordelen hoe ze moeten worden behandeld en gesorteerd.

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteit besmettingen beoordelen gevaarlijk afval verwijderen principes van elektronische apparatuur heftrucks bedienen vervuilende stoffen verwijderen milieu-incidenten melden sorteerapparatuur onderhouden persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken niet-gevaarlijk afval verwijderen zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval gevaarlijke vloeistoffen afvoeren preventie van verontreiniging opslag van gevaarlijk afval verontreiniging vermijden gegevens over recycling bijhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep afvalsorteerder behoort tot de beroepsgroep Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202457800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202463700  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB