Beroep afvalsorteerder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Afval- en restproducten
 • Afvalbeheer
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

Vaardigheden

 • Afval verwijderen
 • Gesorteerd afval opslaan
 • Afval sorteren
 • Met chemische reinigingsmiddelen werken
 • Communiceren met afvalinzamelaars
 • Verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen
 • Afvalsoort beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteit besmettingen beoordelen gevaarlijk afval verwijderen principes van elektronische apparatuur heftrucks bedienen vervuilende stoffen verwijderen milieu-incidenten melden sorteerapparatuur onderhouden persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken niet-gevaarlijk afval verwijderen zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval gevaarlijke vloeistoffen afvoeren preventie van verontreiniging opslag van gevaarlijk afval verontreiniging vermijden gegevens over recycling bijhouden