Beroep afdelingsmanager

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Strategic planning
 • Corporate social responsibility
 • Company policies

Vaardigheden

 • Conclude business agreements
 • Liaise with managers
 • Exercise stewardship
 • Manage staff
 • Assume responsibility for the management of a business
 • Get involved in the day-to-day operation of the company
 • Abide by business ethical code of conducts
 • Create a financial plan
 • Strive for company growth
 • Plan health and safety procedures
 • Report on overall management of a business
 • Ensure lawful business operations
 • Follow company standards

Optionele kennis en vaardigheden

financieel risico analyseren boekhouding organisatorische structuur ontwikkelen de financiële situatie van een regio beschrijven nieuw personeel in dienst nemen marketingprincipes organisatorische teams vormen op basis van competenties financiële marktontwikkelingen analyseren toezicht houden op kwaliteitscontroles financieel beheer principes voor bedrijfsbeheer nieuwe regionale contracten afsluiten modellering van bedrijfsprocessen internationale handel voldoen aan wettelijke verplichtingen bedrijfsdoelstellingen analyseren zakelijk inzicht gebruiken businessplannen meedelen aan medewerkers vennootschapsrecht planning voor toetreding tot de markt financiële wettelijke bepalingen strategische bedrijfsbeslissingen nemen financieringsmiddelen beheren met belanghebbenden onderhandelen relaties met klanten onderhouden contacten onderhouden met lokale overheden marketingmanagement een professioneel netwerk ontwikkelen financieel verslag opstellen werksfeer van continue verbetering creëren kostenbeheer financiële informatie samenvatten inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling ondernemingsstrategieën ontwikkelen activiteiten delegeren beheer van de leveringsketen doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen financiële prognoses kantoorfaciliteitensystemen beheren richtlijnen van het hoofdkantoor integreren in lokale vestigingen strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties bedrijfscultuur vormen zakenrelaties aangaan verschillende talen spreken marketingplannen uitvoeren communiceren met de raad van bestuur financiële risico’s beheren leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie organisatorische beleidslijnen opstellen goede praktijken delen met dochterondernemingen personeelsbeleid ondernemingsrecht bedrijfsprocessen analyseren projectbeheer bankactiviteiten communicatie met vreemde culturen tot stand brengen financiële jaarrekeningen bedrijfsleningen kernprestatie-indicatoren volgen contracten beheren jaarrekeningen opstellen prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren budgetten beheren activiteiten rond dochterondernemingen strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen businessplannen analyseren op de hoogte blijven van het politieke landschap

Loopbaanperspectief

Het beroep afdelingsmanager behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog