Beroep advocaat

 • Shutterstock.com
  advocaat

Een advocaat vertegenwoordigt cliënten in criminele of civiele rechtszaken en andere rechtelijke vervolgingen, stelt wettelijke documenten op en regelt of adviseert cliënten bij wettelijke transacties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Taken advocaat

 • Adviseert cliënten over juridische kwesties, zoals aansprakelijkheid, wettelijke rechten en plichten of de wenselijkheid van het aanspannen van of verdedigen tegen een wettelijke aanklacht.
 • Onderzoekt juridische gegevens om te bepalen of het aanspannen van (of het verdedigen tegen) een juridische aanklacht aan te raden is.
 • Formuleert juridische adviezen voor particulieren en bedrijven op basis van het bestuderen en interpreteren van wetten, regelgeving en jurispredentie.
 • Stelt juridische documenten en certificaten op die nodig zijn voor het doorlopen van de gerechtelijke procedures.
 • Presenteert (samenvattingen van) rechtszaken aan relevante personen, zoals bijv. rechters en/of juryleden.
 • Evalueert bevindingen en ontwikkelt strategieën en argumenten ter voorbereiding op een rechtszaak.
 • Overlegt met cliënten over de procedure in een rechtszaak.
 • Verzamelt bewijslast om de verdediging op te bouwen of om juridische acties te ondernemen, bijv. d.m.v. het ondervragen van cliënten en getuigen, om de feiten in de zaak vast te stellen.
 • Vertegenwoordigt cliënten in rechtbanken of tegenover overheidsinstellingen
 • Ondersteunt cliënten nadat het vonnis is geveld.

Gerelateerde beroepen rechtbanken

Kennis

 • Beheer van rechtszaken
 • Gerechtelijke procedures

Vaardigheden

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Juridisch bewijs analyseren
 • Wet interpreteren
 • Cliënten in de rechtszaal vertegenwoordigen
 • Vragen beantwoorden
 • Onderhandelingen voeren over advocaatkosten
 • Belangen van de klant beschermen
 • Juridische documenten opstellen
 • Argumenten overtuigend aanbrengen
 • Onderhandelen in rechtszaken
 • Juridische argumenten geven

Optionele kennis en vaardigheden

contracten beheren financiële misdrijven opsporen overleggen met businessklanten zelfvertrouwen tonen bewijsmateriaal documenteren organisatorische technieken gebruiken milieuwetgeving intellectueeleigendomsrecht burgerlijk procesrecht wetgeving inzake gezondheidszorg advies geven over naleving van de wetgeving voor deelname aan financiële markten ondernemingsrecht omgaan met bewijsmateriaal financiële jaarrekeningen familierecht conflictbeheersing toepassen jaarrekeningen interpreteren vennootschapsrecht juridisch advies geven mededingingswetgeving een professioneel netwerk ontwikkelen farmaceutische wetgeving internationale handel strafrecht insolventiewetgeving ordehandhaving verkeerswetgeving contractuele geschillen beheren advies geven over rechterlijke uitspraken financiële haalbaarheid beoordelen onderwijswet internationaal recht juridische terminologie belastingwetgeving wetgeving inzake luchtvervoer wetgeving inzake landbouw kennis van menselijk gedrag gebruiken regeringsvertegenwoordiging technische communicatievaardigheden toepassen voedingsmiddelenwetgeving retoriek bewijsmateriaal verstrekken onderzoeksmethoden antidumpingwetgeving fusies en overnames wettelijke voorschriften voor stedelijke planning processen van de juridische afdeling juridisch onderzoek onderzoeksinterviews uitvoeren wetgeving inzake auteursrecht interne factoren van bedrijven analyseren regelgeving voor architectuur invoerrechten financiële transacties traceren juridisch advies over investeringen geven zorgen voor de toepassing van wetten criminologie voldoen aan wettelijke bepalingen gemeenschappelijke ondernemingen consumentenrecht spoorwegrecht ooggetuigenverslagen aanhoren arbeidswet wetgeving inzake wegvervoer adviestechnieken gebruiken constitutioneel recht rechterlijke beslissingen nemen besprekingen met klanten voeren in verband met juridische diensten burgerlijk recht empathie tonen bemiddelen bij onderhandelingen operationele communicatie onderhouden contractenrecht commercieel recht juridische persoonlijke problemen behandelen procedures voor openbare veilingen eigendomsrecht activiteiten rond dochterondernemingen socialezekerheidsrecht behoeften van cliënten identificeren wetgeving op het gebied van ict-beveiliging verantwoordelijkheid tonen mediawetgeving uitvoerbaarheid analyseren analytisch denken effecten

Functietitels

 • Advocaat-stagiaire
 • (gevorderde) advocaat-stagiaire
 • Advocaat-stagiaire
 • Advocaat medewerker/gevorderd advocaat-stagiaire
 • Senior juridisch adviseur bestuursrecht/partner
 • Paralegal privacy & cybersecurity
 • Wetenschappelijk medewerker(s), sectie civiel v/m
 • Gevorderd advocaat-stagiaire / beginnend medewerker
 • Civiel-juridisch adviseur
 • Juridisch adviseur