Beroep advocaat

 • Shutterstock.com
  advocaat

Advocaten verstrekken juridisch advies aan cliënten en handelen namens hen in gerechtelijke procedures en in overeenstemming met de wet. Zij onderzoeken, interpreteren en bestuderen zaken om hun cliënten te kunnen vertegenwoordigen in uiteenlopende settings, zoals rechtbanken en raden van bestuur. Zij formuleren namens hun cliënten argumenten voor rechtszaken in verschillende contexten met het oog op het vinden van een juridische oplossing.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Taken advocaat

 • Adviseert cliënten over juridische kwesties, zoals aansprakelijkheid, wettelijke rechten en plichten of de wenselijkheid van het aanspannen van of verdedigen tegen een wettelijke aanklacht.
 • Onderzoekt juridische gegevens om te bepalen of het aanspannen van (of het verdedigen tegen) een juridische aanklacht aan te raden is.
 • Formuleert juridische adviezen voor particulieren en bedrijven op basis van het bestuderen en interpreteren van wetten, regelgeving en jurispredentie.
 • Stelt juridische documenten en certificaten op die nodig zijn voor het doorlopen van de gerechtelijke procedures.
 • Presenteert (samenvattingen van) rechtszaken aan relevante personen, zoals bijv. rechters en/of juryleden.
 • Evalueert bevindingen en ontwikkelt strategieën en argumenten ter voorbereiding op een rechtszaak.
 • Overlegt met cliënten over de procedure in een rechtszaak.
 • Verzamelt bewijslast om de verdediging op te bouwen of om juridische acties te ondernemen, bijv. d.m.v. het ondervragen van cliënten en getuigen, om de feiten in de zaak vast te stellen.
 • Vertegenwoordigt cliënten in rechtbanken of tegenover overheidsinstellingen
 • Ondersteunt cliënten nadat het vonnis is geveld.

Gerelateerde beroepen rechtbanken

Kennis

 • Beheer van rechtszaken
 • Gerechtelijke procedures

Vaardigheden

 • Argumenten overtuigend aanbrengen
 • Juridische documenten opstellen
 • Onderhandelen in rechtszaken
 • Juridisch bewijs analyseren
 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Belangen van de klant beschermen
 • Wet interpreteren
 • Onderhandelingen voeren over advocaatkosten
 • Vragen beantwoorden
 • Cliënten in de rechtszaal vertegenwoordigen
 • Juridische argumenten geven

Optionele kennis en vaardigheden

constitutioneel recht wetgeving inzake wegvervoer onderwijswet behoeften van cliënten identificeren belastingwetgeving overleggen met businessklanten gemeenschappelijke ondernemingen operationele communicatie onderhouden fusies en overnames voedingsmiddelenwetgeving mediawetgeving socialezekerheidsrecht processen van de juridische afdeling wetgeving inzake luchtvervoer internationaal recht zorgen voor de toepassing van wetten uitvoerbaarheid analyseren wetgeving op het gebied van ict-beveiliging financiële haalbaarheid beoordelen voldoen aan wettelijke bepalingen financiële jaarrekeningen verantwoordelijkheid tonen retoriek contractenrecht wetgeving inzake gezondheidszorg consumentenrecht wetgeving inzake landbouw rechterlijke beslissingen nemen juridisch onderzoek empathie tonen onderzoeksmethoden antidumpingwetgeving adviestechnieken gebruiken juridisch advies geven strafrecht juridisch advies over investeringen geven een professioneel netwerk ontwikkelen invoerrechten ooggetuigenverslagen aanhoren technische communicatievaardigheden toepassen jaarrekeningen interpreteren ordehandhaving financiële transacties traceren arbeidswet criminologie organisatorische technieken gebruiken bemiddelen bij onderhandelingen spoorwegrecht bewijsmateriaal documenteren insolventiewetgeving interne factoren van bedrijven analyseren ondernemingsrecht juridische terminologie effecten contracten beheren vennootschapsrecht verkeerswetgeving commercieel recht onderzoeksinterviews uitvoeren mededingingswetgeving intellectueeleigendomsrecht financiële misdrijven opsporen kennis van menselijk gedrag gebruiken contractuele geschillen beheren milieuwetgeving burgerlijk recht activiteiten rond dochterondernemingen wetgeving inzake auteursrecht zelfvertrouwen tonen wettelijke voorschriften voor stedelijke planning analytisch denken internationale handel regeringsvertegenwoordiging regelgeving voor architectuur besprekingen met klanten voeren in verband met juridische diensten procedures voor openbare veilingen farmaceutische wetgeving eigendomsrecht bewijsmateriaal verstrekken familierecht conflictbeheersing toepassen advies geven over naleving van de wetgeving voor deelname aan financiële markten advies geven over rechterlijke uitspraken omgaan met bewijsmateriaal juridische persoonlijke problemen behandelen burgerlijk procesrecht

Loopbaanperspectief

Het beroep advocaat behoort tot de beroepsgroep Juristen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld