Beroep adviseur visserij

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Waterregelgeving
 • Regelgeving voor de visserij
 • Biologie van vissen
 • Visserijbeheer
 • Milieuwetgeving
 • Identificatie en classificatie van vissen

Vaardigheden

 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren
 • Gezondheidstoestand van vissen beoordelen
 • Viseieren inspecteren
 • Productie van kwekerijen controleren
 • Voorafgaand aan landmeting onderzoek uitvoeren
 • Businesscases uitwerken
 • Advies geven aan kwekerijen
 • Verslag van landmeting voorbereiden
 • Verzamelde onderzoeksgegevens verwerken
 • Visserijbiologie toepassen op visserijbeheer
 • Trainingsprocedures van visserijen ondersteunen
 • Advies geven over bodem- en waterbescherming
 • Productiepotentieel van sites beoordelen
 • Visserijstatus inschatten
 • Advies geven over milieusanering
 • Vismigratie bestuderen

Optionele kennis en vaardigheden

wiskunde bodemkunde onderwateronderzoek uitvoeren reageren op veranderende omstandigheden in de visserij wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen gebruik van hulpmiddelen bij de productie controleren beginselen van leiderschap aquacultuursector visserijprojecten beheren chemie productie van plankton productieniveaus aanpassen inspectiemethoden wilde planten en dieren

Loopbaanperspectief

Het beroep adviseur visserij behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog