Beroep adviseur studentenleningen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Adviseur studentenleningen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financiële steunprogramma's voor studenten

  De verschillende diensten voor financiële ondersteuning aan studenten van de overheid, particuliere organisaties of de school zelf, zoals belastingvoordelen, leningen of subsidies.

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

Vaardigheden

 • Steun bieden bij onderwijsbeheer

  De directie van een onderwijsinstelling ondersteunen door taken van beheer rechtstreek te ondersteunen of door vanuit uw vakgebied informatie en bijstand te geven om de taken in verband met beheer te vereenvoudigen.

 • Informatie over de financiering van onderwijs geven

  Informatie aan ouders en studenten verstrekken over collegegeld, studieleningen en financiële ondersteuning.

 • Advies geven over financiële zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

 • Helpen bij kredietaanvragen

  Bijstand verlenen aan cliënten bij het invullen en beheren van hun aanvragen voor leningen door hen praktische bijstand te verlenen, zoals het verstrekken van relevante documentatie en instructies over het proces en ander advies, zoals eventuele argumenten die zij aan de leningorganisatie kunnen voorleggen om de lening veilig te stellen.

 • Informatie geven over financiële producten

  De klant of cliënt informatie geven over financiële producten, de financiële markt, verzekeringen, leningen of andere soorten financiële gegevens.

 • Leningovereenkomsten regelen

  Onderhandelen met bankprofessionals of andere partijen die optreden als kredietverstrekkers om te onderhandelen over de rentetarieven en andere aspecten van de leningsovereenkomst om zo de voordeligste overeenkomst voor de kredietnemer te verkrijgen.

 • Ondersteuning geven bij financiële berekeningen

  Collega’s, cliënten of andere partijen financiële steun voor complexe dossiers of berekeningen geven.

 • Beslissen over kredietaanvragen

  Rekening houden met de risicobeoordeling en -analyse en de eindbeoordeling van de kredietaanvraag uitvoeren om de lening goed te keuren of te weigeren en de noodzakelijke procedures na het besluit in gang te zetten.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

procedures in het secundair onderwijs technische communicatievaardigheden toepassen procedures in het lager onderwijs kleuterschoolprocedures onderwijswet financieel plan opstellen boekhouding leningen analyseren onderwijsadministratie statistische financiële rapporten opstellen elektronische communicatie klantenservice verlenen communiceren met bankiers informatie over schooldiensten geven leningsovereenkomsten opstellen belangen van de klant beschermen

Loopbaanperspectief

Het beroep adviseur studentenleningen behoort tot de beroepsgroep Boekhouders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202418500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202429000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB