Beroep adviseur kredieten

Adviseur kredieten: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financiële producten

  De verschillende soorten instrumenten die betrekking hebben op het beheer van de kasstroom en die op de markt beschikbaar zijn, zoals aandelen, obligaties, opties of fondsen.

 • Processen voor kredietcontrole

  De verschillende technieken en procedures die worden toegepast om ervoor te zorgen dat krediet wordt gegeven aan geschikte klanten en dat zij op tijd betalen.  

 • Insolventiewetgeving

  De wettelijke regeling betreffende het onvermogen om schulden te betalen op het tijdstip waarop deze opeisbaar worden.

 • Schuldsystemen

  De processen die nodig zijn om goederen of diensten te verkrijgen vóór betaling en wanneer een geldsom verschuldigd is of achterstallig is.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

Vaardigheden

 • Kredietgeschiedenis van potentiële klanten analyseren

  De betalingscapaciteit en kredietgeschiedenis van potentiële klanten of zakenpartners analyseren.

 • Advies geven over financiële zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

 • Kredietwaardigheid beoordelen

  De kredietwaardigheid onderzoeken en zoeken naar informatie hierover van ondernemingen en bedrijven, verstrekt door kredietwaardigheidsbureaus om vast te stellen hoe groot de kans is dat de debiteur in gebreke blijft.

 • Kredietwaardigheid controleren

  De kredietdossiers van een persoon analyseren, zoals kredietrapporten die een overzicht geven van diens kredietwaardigheid en alle risico's die aan de toekenning van een lening zijn verbonden.

 • Schulddossiers van klanten bijhouden

  Een lijst met schulddossiers van klanten bijhouden en deze regelmatig bijwerken

 • Ondersteuning geven bij financiële berekeningen

  Collega’s, cliënten of andere partijen financiële steun voor complexe dossiers of berekeningen geven.

 • Kredietaanbiedingen voorbereiden

  De kredietbehoeften van cliënten, hun financiële situatie en schuldkwesties in kaart brengen. Optimale kredietoplossingen vinden en op maat gemaakte kredietdiensten aanbieden.

 • Leningen analyseren

  Onderzoeken en analyseren van de leningen die aan organisaties en individuele personen verstrekt worden via verschillende vormen van krediet zoals debet-compensatie, exportkredieten, termijnkredieten en de aankoop van handelswissels.

 • Financiële situatie van schuldenaren beoordelen

  Fe financiële omstandigheden van de wanbetaler beoordelen door de persoonlijke inkomsten en uitgaven te evalueren, evenals de balans met de waarde van het huis, de bankrekening, de auto en andere activa.

 • Kredietgeschiedenis van klanten bewaren

  De kredietgeschiedenis van cliënten met relevante transacties, bewijsstukken en gegevens over hun financiële activiteiten creëren en in stand houden. Zorgen dat deze documenten bijgewerkt worden in geval van analyse en openbaarmaking.

 • Informatie geven over financiële producten

  De klant of cliënt informatie geven over financiële producten, de financiële markt, verzekeringen, leningen of andere soorten financiële gegevens.

 • Schuldonderzoeken uitvoeren

  Onderzoekstechnieken en opsporingsstrategieën gebruiken om achterstallige betalingen te identificeren en aan te pakken

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

kredietrapporten voorbereiden leningsvoorwaarden bepalen advies geven over kredietwaardigheid financieel risico analyseren communiceren met bankiers bankactiviteiten financiële informatie samenvatten risico’s van activa van klanten beoordelen audittechnieken belastingwetgeving hypotheekleningen advies geven over risicobeheer bedrijfsleningen toezicht houden op de nationale economie effecten investeringsanalyse toekomstige bedrijfsniveaus prognosticeren beleggingsportefeuilles controleren financieel plan opstellen beleggingsportefeuilles ontwikkelen maatschappelijk verantwoord ondernemen creditcardbetalingen consumentenbescherming jaarrekeningen interpreteren boekhoudkundige technieken begroting maken voor financiële behoeften kandidaat-leners interviewen eigendomsrecht

Loopbaanperspectief

Het beroep adviseur kredieten behoort tot de beroepsgroep Boekhouders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202418500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202429000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB