Beroep adviseur intellectuele eigendom

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Intellectueeleigendomsrecht
 • Contractenrecht
 • Juridische terminologie
 • Marktonderzoek
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

Vaardigheden

 • Zorgen voor de toepassing van wetten
 • Belangen van de klant beschermen
 • Juridisch advies geven
 • Argumenten overtuigend aanbrengen
 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

Optionele kennis en vaardigheden

gerechtelijke procedures juridisch onderzoek grote hoeveelheden gegevens analyseren advies geven over handelsmerken conflicten hanteren octrooien aanvragen wetgeving inzake auteursrecht ondernemingsrecht patenten commercieel recht wet interpreteren internationaal recht juridische argumenten geven technische terminologie licentieovereenkomsten ontwikkelen advies geven over uitvindingen handelsmerken onderhandelen in rechtszaken octrooischetsen opstellen advies geven over vergunningsprocedures