Beroep adviseur beroepsoriëntatie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Adviseur beroepsoriëntatie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Online vacatureplatforms

  Onlineplatforms waarop vacatures worden gepubliceerd.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

 • Vacatures op de arbeidsmarkt

  Vacatures op de arbeidsmarkt, afhankelijk van de desbetreffende economische sector.

Vaardigheden

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Schrijfonderricht

  Elementaire of gevorderde schrijfprincipes onderrichten aan verschillende leeftijdsgroepen in een vaste onderwijsinstelling of door het organiseren van privéschrijfworkshops.

 • Voorbereiden op sollicitatiegesprekken

  Iemand voorbereiden op sollicitatiegesprekken, door advies te geven op het gebied van communicatie, taalgebruik en uiterlijk, door regelmatig gestelde vragen te bespreken en persoonlijke en professionele sterke en zwakke punten in kaart te brengen.

 • Toegang tot de arbeidsmarkt faciliteren

  De kansen voor individuen om werk te vinden verbeteren door de vereiste kwalificaties en intermenselijke vaardigheden aan te leren, door middel van opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s, workshops of werkgelegenheidsprojecten.

 • Telefonisch communiceren

  Telefonisch contact verzorgen door tijdig, professioneel en beleefd oproepen uit te voeren en te beantwoorden.

 • Mensen profileren

  Een profiel van iemand opstellen door de kenmerken, persoonlijkheid, vaardigheden en motieven van deze persoon te beschrijven, vaak door gebruik te maken van informatie verkregen uit een interview of vragenlijst.

 • Vraaggesprekken documenteren

  Antwoorden en informatie registreren, neerschrijven en vastleggen die tijdens interviews worden verzameld voor verwerking en analyse, gebruikmakend van stenografie- of technische apparatuur.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Advies geven over persoonlijke aangelegenheden

  Mensen advies geven over liefdes- en huwelijkskwesties, zakelijke kansen en werkmogelijkheden, gezondheid of andere persoonlijke aspecten.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren

  De waardigheid en de persoonlijke levenssfeer van de cliënt respecteren en in stand houden, zijn of haar vertrouwelijke informatie beschermen en het beleid inzake vertrouwelijkheid duidelijk uitleggen aan de cliënt en andere betrokken partijen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

Optionele kennis en vaardigheden

in het beroepsonderwijs werken marktanalyse opvolging van klanten implementeren reclametechnieken kennis van menselijk gedrag gebruiken trainingen organiseren socialemediamarketing toepassen afspraken beheren onlinetraining leveren werkgerelateerde verslagen schrijven omgaan met collega’s persoonlijkheid beoordelen onderhandelen over arbeidsovereenkomsten vergaderingen regelen professionele administratie bijhouden empathisch zijn programma’s voor het behoud van medewerkers ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep adviseur beroepsoriëntatie behoort tot de beroepsgroep Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411800  laag
verwachte baanopeningen tot 202413600  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB