Beroep Adviseur arbeidsverhoudingen

Een adviseur arbeidsverhoudingen geeft advies aan organisaties over de het personeelsbeleid. Hiervoor observeert, analyseert en evalueert een adviseur arbeidsverhoudingen de gang van zaken in de dagelijkse praktijk op alle niveaus. Hij/zij adviseert de inrichting van bijvoorbeeld werving, selectie en training van personeel. Een adviseur arbeidsverhoudingen rapporteert zijn/haar bevindingen in rapportage. Hij/zij begeleidt de opdrachtgever bij de veranderprocessen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken adviseur arbeidsverhoudingen

  • Adviseren van organisaties over het personeelsbeleid, zoals de werving en training van personeel of de analyse van beroepen.
  • Observeren, analyseren en evalueren van dagelijkse praktijk op alle niveaus in de organisatie.
  • Beschrijven van bevindingen in rapportages.
  • Ondersteunen van de opdrachtgever bij het doorvoeren van veranderingen op basis van het advies.

Gerelateerde beroepen personeelszaken

  • HR-adviseur
  • Opleidingsfunctionaris personeelsontwikkeling
  • Personeelsadviseur
  • Salaris- of personeelsadministrateur

Loopbaanperspectief

Het beroep Adviseur arbeidsverhoudingen behoort tot de beroepsgroep Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411800  laag
verwachte baanopeningen tot 202413600  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld