Beroep admiraal

Kennis

 • Navy operations
 • Military code

Vaardigheden

 • Devise military tactics
 • Delegate activities
 • Ensure compliance with policies
 • Analyse ship operations
 • Ensure public safety and security
 • Apply navy operation procedures
 • Supervise crew
 • Manage vessel fleet
 • Defend human rights

Optionele kennis en vaardigheden

militaire troepen bevelen wettelijke vereisten inzake schepen budgetten beheren militaire gevechtstechnieken militaire wapens inzet van troepen beheren zorgen voor informatiebeveiliging marinepersoneel opleiden vaartuigen inspecteren organisatorische beleidslijnen vaststellen scheepsdocumentatie controleren verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van een veilige scheepsomgeving operationele communicatie onderhouden zorgen voor de veiligheid van vaartuigen administratieve systemen beheren bemanning van een schip coördineren leiding geven aan personeel

Loopbaanperspectief

Het beroep admiraal behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld