Beroep admiraal

Admiraal: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Kennis

 • Marineoperaties

  De operationele procedures en voorschriften van marineorganisaties, op de basis en op schepen tijdens missies.

 • Militaire code

  De bij specifieke inlichtingen- of militaire organisaties en -operaties gebruikte codetaal en het gebruik en de ontcijfering daarvan.

Vaardigheden

 • Militaire tactieken bedenken

  De strategische en tactische aspecten van een militaire operatie ontwerpen, rekening houdend met de beschikbare middelen en taken aan de verschillende troepen toewijzen, en toezicht houden op het gebruik van wapens en andere gevechtsuitrusting.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Navolging van beleid garanderen

  Ervoor zorgen dat de wetgeving en bedrijfsprocedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en in openbare ruimten te allen tijde worden nageleefd. Bewust maken en de naleving garanderen van alle beleidsregels van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid en gelijke kansen op de werkplek. Alle andere redelijkerwijs te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

 • Exploitatie van schepen analyseren

  Een momentopname maken van de activiteiten van het schip en de wijze waarop de systemen worden geëxploiteerd en onderhouden. Verstrekken van informatie voor maatregelen die kunnen worden genomen om de prestaties te verbeteren of om zwakke punten te corrigeren.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Procedures voor marineoperaties toepassen

  De procedures toepassen die gelden voor marineoperaties in de basis of tijdens zendingen aan boord van schepen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de operaties in overeenstemming zijn met de scheepvaartregelgeving.

 • Toezicht houden op bemanning

  Toezicht houden op het gedrag van de werknemers en dit observeren.

 • Scheepsvloot beheren

  Een vloot van een bedrijf beheren; weet hebben van de exacte vlootcapaciteit, onderhoudsvereisten en vereiste/aangehouden officiële vergunningen.

 • Mensenrechten verdedigen

  De mensenrechten ten aanzien van en tussen collega’s beschermen en ook de burgerbevolking waarmee men in contact is.

Optionele kennis en vaardigheden

militaire troepen bevelen wettelijke vereisten inzake schepen budgetten beheren militaire gevechtstechnieken militaire wapens inzet van troepen beheren zorgen voor informatiebeveiliging marinepersoneel opleiden vaartuigen inspecteren organisatorische beleidslijnen vaststellen scheepsdocumentatie controleren verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van een veilige scheepsomgeving operationele communicatie onderhouden zorgen voor de veiligheid van vaartuigen administratieve systemen beheren bemanning van een schip coördineren leiding geven aan personeel

Loopbaanperspectief

Het beroep admiraal behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB