Beroep administratief medewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Administratief medewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

Vaardigheden

 • Interne mededelingen verspreiden

  Interne mededelingen verspreiden met behulp van de verschillende communicatiekanalen die een bedrijf tot zijn beschikking heeft.

 • Documenten archiveren

  Een bestandssysteem opmaken. Een documentcatalogus schrijven. Documenten enz., labelen

 • Faciliteiten voor kantoorpersoneel organiseren

  Beheren van het reserveringsschema voor conferenties en vergaderingen van interne of externe aard. Oriënteren en reserveringen boeken voor reizen of hosting voor kantoorpersoneel.

 • Zakelijke e-mails opstellen

  E-mails voorbereiden, opstellen en schrijven met de juiste informatie en een geschikt taalgebruik om interne en externe mededelingen te doen.

 • Formulieren invullen

  Formulieren invullen van een andere aard met juiste informatie, duidelijk handschrift en binnen een korte termijn.

 • Microsoft Office gebruiken

  Beschikken over het vermogen om met de standaardprogramma's in Microsoft Office te werken op een adequaat niveau. Een document aanmaken en de basisopmaak toepassen, paginascheidingen invoegen, kop- of voetteksten maken, afbeeldingen invoegen, automatisch gegenereerde inhoudsopgaven maken en brieven samenvoegen uit een database van adressen (meestal in Excel). Aanmaken van automatisch berekende rekenbladen, afbeeldingen aanmaken en gegevenstabellen sorteren en filteren.

 • Routineactiviteiten op kantoor uitvoeren

  De werkzaamheden programmeren, voorbereiden en uitvoeren die nodig zijn voor de dagelijkse uitvoering van de activiteiten, zoals de verzending van post, het ontvangen van benodigdheden, de managers en werknemers op de hoogte houden, en ervoor zorgen dat de werking vlot verloopt.

 • Zakelijke documenten ordenen

  Documenten samenvoegen die afkomstig zijn van het fotokopieerapparaat, de post of de dagelijkse activiteiten van de bedrijven.

 • Algemene bedrijfsinformatie verstrekken

  Vragen beantwoorden, twijfels wegnemen en onderzoeken met betrekking tot algemene institutionele en bedrijfsinformatie, zoals regels en procedures voor het programma, oplossen. Assisteren bij het verstrekken van informatie aan zowel werknemers als het publiek in het algemeen.

 • Bedrijfsonderzoek voeren

  Zoeken en verzamelen van informatie die relevant is voor de ontwikkeling van ondernemingen op verschillende gebieden, gaande van juridische, boekhoudkundige en financiële aard tot commerciële aangelegenheden.

 • Statutaire rekeningen bijhouden

  De wettelijk voorgeschreven boekhouding van de onderneming bijhouden met de relevante informatie van de bestuurders en secretarissen, de belangen van de bestuurders en het register van aandeelhouders.

 • Kantoorsystemen gebruiken

  Passend en tijdig gebruik maken van de in bedrijfsfaciliteiten gebruikte kantoorsystemen, afhankelijk van het doel, of het nu voor het verzamelen van berichten, het opslaan van gegevens over cliënten of de planning van de agenda is. Dit omvat het beheer van systemen zoals klantenrelatiebeheer, vendor management, opslag en voicemail systemen.

 • Zorgen dat documenten juist worden beheerd

  Ervoor zorgen dat de traceer- en registratienormen en -regels voor documentbeheer worden nageleefd: er onder meer voor zorgen dat wijzigingen worden geïdentificeerd, dat documenten leesbaar blijven en dat verouderde documenten niet worden gebruikt.

 • Berichten aan mensen doorgeven

  Ontvangen, verwerken en doorgeven van berichten aan mensen die afkomstig zijn van telefoongesprekken, faxberichten, post en e-mails.

 • Post afhandelen

  Het afhandelen van post waarbij rekening wordt gehouden met kwesties op het gebied van gegevensbescherming, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en specificaties van verschillende soorten post.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

Optionele kennis en vaardigheden

presentatiemateriaal voorbereiden kleine betalingen afhandelen omgaan met managers transcriptiemethoden vergaderingen regelen boekhoudkundige technieken personeelsagenda beheren nazorgdiensten aan klanten bieden instructies voor opdrachten verwerken commerciële invoer-/uitvoerdocumentatie maken post bezorgen reisarrangementen voor personeel organiseren beginselen inzake gegevensbescherming in acht nemen verkoopfacturen opstellen interne communicatiesystemen onderhouden inventaris van kantoorbenodigdheden bijhouden afwezigheid van personeel volgen verschillende talen spreken evenementen organiseren

Loopbaanperspectief

Het beroep administratief medewerker behoort tot de beroepsgroep Directiesecretaresses. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410500  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202417800  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202428300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB