Beroep administratief medewerker subsidieaanvragen

Administratief medewerker subsidieaanvragen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

Vaardigheden

 • Subsidieaanvragen controleren

  Subsidieaanvragen van particulieren, liefdadigheidsinstellingen, gemeenschapsgroepen of universitaire onderzoeksafdelingen controleren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de financieringscriteria.

 • Subsidieaanvragers op de hoogte houden

  Subsidieaanvragers, zoals personen, liefdadigheidsinstellingen, gemeenschapsgroepen of universitaire onderzoeksinstituten, informeren over de voortgang van hun subsidieaanvraag.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Verslag uitbrengen over subsidies

  De subsidiegever en de ontvanger van de subsidie nauwkeurig en tijdig op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Personeel begeleiden

  Team leiden en managen om het op de hoogte te houden van een verscheidenheid aan regels en voorschriften met betrekking tot subsidies.

 • Subsidieontvangers helpen

  De subsidieontvanger informeren over de aanvraagprocedure voor subsidies.

 • Concessies toekennen

  Toekennen van rechten, land of eigendommen van overheden aan particuliere entiteiten, in overeenstemming met de regelgeving, en ervoor zorgen dat de nodige documentatie gearchiveerd en verwerkt wordt.

 • Subsidies zoeken

  Eventuele subsidies voor hun organisatie opsporen door de stichting of het agentschap die de financiering aanbiedt te raadplegen.

Optionele kennis en vaardigheden

budgetten beheren intercultureel bewustzijn tonen begrotingsbeginselen taakgegevens bijhouden zorgen dat documenten juist worden beheerd verschillende communicatiekanalen gebruiken analytisch denken deadlines halen vragen beantwoorden voldoen aan wettelijke bepalingen officiële documenten controleren medewerkers begeleiden wiskunde onderwerpen bestuderen communicatietechnieken gebruiken in een internationale omgeving werken

Loopbaanperspectief

Het beroep administratief medewerker subsidieaanvragen behoort tot de beroepsgroep Accountants. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410900  laag
verwachte baanopeningen tot 202413800  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB