Beroep administratief medewerker subsidieaanvragen

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Financial management

Vaardigheden

  • Write work-related reports
  • Develop professional network
  • Perform project management
  • Help grant recipient
  • Grant concessions
  • Find grants

Optionele kennis en vaardigheden

budgetten beheren intercultureel bewustzijn tonen begrotingsbeginselen taakgegevens bijhouden zorgen dat documenten juist worden beheerd verschillende communicatiekanalen gebruiken analytisch denken deadlines halen vragen beantwoorden voldoen aan wettelijke bepalingen officiële documenten controleren medewerkers begeleiden wiskunde onderwerpen bestuderen communicatietechnieken gebruiken in een internationale omgeving werken

Loopbaanperspectief

Het beroep administratief medewerker subsidieaanvragen behoort tot de beroepsgroep Accountants. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410900  laag
verwachte baanopeningen tot 202413800  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld