Beroep administratief medewerker openbaar bestuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Administratief medewerker openbaar bestuur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgevingsprocedures

  De procedures voor het opstellen van wetten en wetgeving, waarin onder meer wordt geregeld welke organisaties en personen hierbij betrokken zijn, op welke wijze wetgeving tot stand komt, hoe voorstellen voor wetgeving worden gedaan en wetgeving wordt geëvalueerd en wat de andere stadia in het wetgevingsproces zijn.

 • Boekhoudregelgeving

  Methoden en voorschriften voor het voeren van een correcte boekhouding.

 • Overheidsfinanciën

  De economische invloed van de overheid en de werking van overheidsinkomsten en -uitgaven.

Vaardigheden

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Zorgen voor transparantie van informatie

  Ervoor zorgen dat de vereiste of gevraagde informatie duidelijk en volledig wordt verstrekt, op een manier waarop geen gegevens expliciet worden weggelaten, aan het publiek of de verzoekende partijen.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Administratieve systemen beheren

  Ervoor zorgen dat administratieve systemen, processen en databanken efficiënt en goed beheerd zijn, en voor een goede basis zorgen om samen te werken met de functionaris/het personeel/de beroepsbeoefenaar.

 • Documentatie die verband houdt met het werk archiveren

  De relevante documentatie kiezen in verband met lopende of afgewerkte werkzaamheden en stappen ondernemen om deze zo te archiveren dat ze in de toekomst toegankelijk zijn.

 • Contacten onderhouden met politici

  Contacten onderhouden met ambtenaren die een belangrijke politieke en wetgevende rol vervullen in regeringen om te zorgen voor productieve communicatie en het opbouwen van betrekkingen.

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

Optionele kennis en vaardigheden

contacten onderhouden met lokale overheden begrotingsbeginselen evenementen organiseren personeel aanwerven leiding geven aan personeel navolging van beleid garanderen kantoorsoftware goederen bestellen overheidsuitgaven inspecteren audits op de werkplek uitvoeren rekeningen beheren vergaderingen regelen microsoft office gebruiken financiële transacties verwerken relaties met overheidsinstellingen onderhouden verslagen van bijeenkomsten schrijven budgetten beheren overheidsinkomsten inspecteren audittechnieken

Loopbaanperspectief

Het beroep administratief medewerker openbaar bestuur behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB