Beroep administratief medewerker belastingen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Administratief medewerker belastingen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fraudedetectie

  De technieken die worden gebruikt voor het opsporen van frauduleuze activiteiten.

 • Schuldclassificatie

  De diverse categorieën schulden, waaronder overheidsschulden, schulden met overheidsgarantie, private schulden zonder garantie, deposito's bij centrale banken enz.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • Boekhoudkundige technieken

  De technieken voor het registreren en samenvatten van zakelijke en financiële transacties en het analyseren, verifiëren en rapporteren van de resultaten.

 • Boekhoudregelgeving

  Methoden en voorschriften voor het voeren van een correcte boekhouding.

Vaardigheden

 • Administratieve taken uitvoeren

  Het uitvoeren van administratieve taken zoals het archiveren, het typen van rapporten en het onderhouden van postcorrespondentie.

 • Belastingaangifteformulieren voorbereiden

  Alle aftrekbare belastingen die tijdens het kwartaal of het fiscale jaar werden geïnd, optellen om belastingaangifteformulieren in te vullen en ze terugvorderen bij de overheid voor de aangifte van de belastingverplichtingen. De documenten en gegevens bewaren die de transactie ondersteunen.

 • Belastingen berekenen

  De belastingen berekenen die door een individuele persoon of organisatie moeten worden betaald of die moeten worden terugbetaald door een overheidsinstelling, in overeenstemming met specifieke wetgeving.

 • Belastingdocumenten inspecteren

  Bestanden en documentatie over belastingzaken inspecteren om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van onjuiste of bedrieglijke activiteiten en dat de procedure in overeenstemming is met de wetgeving.

 • Inlichten over fiscale plichten

  Organisaties en personen inlichten over hun specifieke fiscale plichten en over de wet- en regelgeving betreffende fiscale processen zoals belastingheffingen.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Schuldkosten berekenen

  De hoogte berekenen van het verschuldigde bedrag en de basisrekenbeginselen toepassen om dit te doen.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over fiscaal beleid boekhoudsystemen gebruiken financiële geschillen behandelen informatie over belastingwetgeving verstrekken advies geven over belastingplanning goederen inschatten die in beslag kunnen worden genomen processen van de boekhoudafdeling rekeningen beheren kadastrale belastingen belastingprocedures onderzoeken financiële transacties verwerken belastingaangiften inspecteren insolventiewetgeving boekhouding controleren vertrouwelijkheid in acht nemen

Loopbaanperspectief

Het beroep administratief medewerker belastingen behoort tot de beroepsgroep Boekhoudkundig medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202423500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202426800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB