Beroep acupuncturist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Biogeneeskunde
 • Acupunctuurmethoden
 • Pathologieën behandeld door acupunctuur
 • Menselijke anatomie
 • Complementaire en alternatieve geneeskunde
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Sterilisatietechnieken
 • Menselijke fysiologie
 • Traditionele Chinese geneeskunde

Vaardigheden

 • Hygiëne van de werkruimte onderhouden
 • Acupunctuur toepassen
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Acupunctuurpunten selecteren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Actief luisteren
 • Advies geven over geestelijke gezondheid
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Behoeften van klanten identificeren
 • Behandeling van gebruikers van gezondheidszorg opvolgen
 • Gezondheidsonderzoek uitvoeren
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Therapeutische relaties ontwikkelen
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Informatie over de medische status van gebruikers van gezondheidszorg verkrijgen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Gebruikers van gezondheidszorg observeren
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg

Optionele kennis en vaardigheden

therapeutische massage integratie bevorderen multiprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg tai chi gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen auriculotherapie massagetherapie toepassen elektrische stimulatie bij acupunctuur medische verzekeringsclaims verwerken interne geneeskunde diëtetiek factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren zorgen voor gepaste administratie van afspraken werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg fytotherapie administratieve taken in een medische omgeving advies geven over dieetgerelateerde problemen vreemde talen gebruiken bij zorg cupping uitvoeren elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken