Beroep Activiteitenbegeleider gehandicapten

Een activiteitenbegeleider biedt gehandicapten activiteiten aan binnen de medische dienstverlening. Op die manier zorgt de activiteitenbegeleider voor een nuttige dagbesteding wat bijdraagt aan het lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke welzijn van de patiënt. Er zijn diverse soorten activiteiten die ingezet worden zoals ontspannings-, creatieve en praktische activiteiten. De concrete doelen van de activiteiten zijn afhankelijk van het individu.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken activiteitenbegeleider gehandicapten

 • Ontwikkelen, organiseren en begeleiden van activiteiten voor lichamelijk- en geestelijk gehandicapten.
 • Rekening houden met de wensen en mogelijkheden van de patiënten.
 • Observeren van de activiteiten en is verantwoordelijk voor de bewaking van de veiligheid van deelnemers.
 • Stimuleren van de zelfredzaamheid van de patiënten.
 • Evalueren van de activiteiten en rapporteren hierover.
 • Verzorgen en beheren van de benodigde materialen en de werkruimte voor activiteiten.
 • Stemmen de activiteiten af op het doel van de individuele patiënt.
 • Werken samen binnen een multidisciplinair team en overleggen waar nodig.

Gerelateerde beroepen maatschappelijk werk

 • Activiteitenbegeleider ouderen
 • Begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating
 • Gezinsouder
 • Maatschappelijk werker leerplicht
 • Maatschappelijk werker reclassering
 • Maatschappelijk werker verslaafden
 • Maatschappelijk werker volksgezondheid
 • Maatschappelijk werker voor geestelijke problemen of mishandeling
 • Maatschappelijk werker voor gezins-, kinder- of huwelijksproblemen
 • Maatschappelijk werker voor jongeren
 • Maatschappelijk werker, andere gebieden
 • Manager/directeur dienst voor maatschappelijk werk
 • Re-integratieconsulent
 • Sociaal-cultureel werkende

Loopbaanperspectief

Het beroep Activiteitenbegeleider gehandicapten behoort tot de beroepsgroep Sportinstructeurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-2900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246200  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld