Beroep accumonteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Onderzoekend
  • Realistisch / Conventioneel

Kennis

  • Batterijcomponenten
  • Chemische producten

Vaardigheden

  • Technische documentatie gebruiken
  • Passende beschermende uitrusting dragen
  • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
  • Planlezen

Optionele kennis en vaardigheden

robotinstallaties afstellen elektrische stroom chemische stoffen correct verwijderen hefapparatuur bedienen soldeertechnieken toepassen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden solderen gevaarlijk afval verwijderen accu's voor auto's monteren batterijcomponenten repareren accu's voor transportapparatuur installeren elektriciteit

Loopbaanperspectief

Het beroep accumonteur behoort tot de beroepsgroep Elektriciens en elektronicamonteurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20247300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249300  laag
verwachte baanopeningen tot 202416500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld