Beroep accumonteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Onderzoekend
  • Realistisch / Conventioneel

Kennis

  • Batterijcomponenten
  • Chemische producten

Vaardigheden

  • Technische documentatie gebruiken
  • Passende beschermende uitrusting dragen
  • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
  • Planlezen

Optionele kennis en vaardigheden

robotinstallaties afstellen elektrische stroom chemische stoffen correct verwijderen hefapparatuur bedienen soldeertechnieken toepassen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden solderen gevaarlijk afval verwijderen accu's voor auto's monteren batterijcomponenten repareren accu's voor transportapparatuur installeren elektriciteit