Beroep accountant

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financial department processes
 • Accounting techniques
 • Bookkeeping regulations
 • Statistics
 • Financial statements
 • Fraud detection
 • Commercial law
 • Tax legislation
 • Depreciation
 • Accounting department processes
 • Accounting entries

Vaardigheden

 • Draft accounting procedures
 • Check accounting records
 • Manage accounts
 • Perform balance sheet operations
 • Identify accounting errors
 • Explain accounting records
 • Prepare financial statements
 • Follow the statutory obligations
 • Analyse financial performance of a company
 • Interpret financial statements
 • Prepare tax returns forms
 • Calculate tax
 • Prepare trial accounting balances
 • Ensure compliance with accounting conventions
 • Attach accounting certificates to accounting transactions

Optionele kennis en vaardigheden

financiële controlerapporten opstellen informatie over belastingwetgeving verstrekken insolventiewetgeving productieschema's controleren ingewikkelde boekhoudzaken oplossen advies geven over risicobeheer begrotingen evalueren filmproductieproces financiële audits uitvoeren uitgaven bijhouden liquiditeitenbeheer bedrijfsrekeningen beheren loonrapporten beheren inventaris beheren contacten onderhouden met accountants internationale standaarden voor financiële verslaglegging advies geven over financiële zaken risicoanalyses uitvoeren inkomsten beheren budgetten beheren uitgaven beheersen productiekosten berekenen ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen aanmaningsactiviteiten uitvoeren nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen kostenberekeningen uitvoeren financiële transacties verwerken financiële prognoses gegevens na verkoop opvolgen overleggen met de regisseur van een productie overleggen met de producer

Loopbaanperspectief

Het beroep accountant behoort tot de beroepsgroep Accountants. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410900  laag
verwachte baanopeningen tot 202413800  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld