Beroep aandelenanalist

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Actuarial science
 • Investment analysis
 • Stock market
 • Modern portfolio theory
 • Securities
 • Financial products
 • Economics
 • Financial markets

Vaardigheden

 • Consult information sources
 • Analyse market financial trends
 • Review investment portfolios
 • Collect financial data
 • Advise on investment
 • Develop investment portfolio
 • Monitor stock market
 • Obtain financial information
 • Analyse financial risk
 • Analyse economic trends

Optionele kennis en vaardigheden

internationale standaarden voor financiële verslaglegging communiceren met bankiers kosten-batenanalyserapporten verstrekken kredietwaardigheid beoordelen financiële transacties verwerken kredietwaardigheid controleren omgaan met managers financieel plan opstellen jaarrekeningen interpreteren bankactiviteiten economische trends voorspellen financiële jaarrekeningen contacten leggen met bestuursleden statistiek advies geven over financiële zaken rapporten presenteren voorraadwaardering uitvoeren commercieel recht

Loopbaanperspectief

Het beroep aandelenanalist behoort tot de beroepsgroep Financieel specialisten en economen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202411500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld