Beroep aandelenanalist

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend
 • Conventioneel / Onderzoekend
 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Actuariële wetenschappen
 • Investeringsanalyse
 • Beurs
 • Moderne portefeuilletheorie
 • Effecten
 • Financiële producten
 • Economie
 • Financiële markten

Vaardigheden

 • Informatiebronnen raadplegen
 • Financiële marktontwikkelingen analyseren
 • Beleggingsportefeuilles controleren
 • Financiële gegevens verzamelen
 • Advies geven over beleggingen
 • Beleggingsportefeuilles ontwikkelen
 • Beurs volgen
 • Financiële informatie verzamelen
 • Financieel risico analyseren
 • Economische tendensen analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

internationale standaarden voor financiële verslaglegging communiceren met bankiers kosten-batenanalyserapporten verstrekken kredietwaardigheid beoordelen financiële transacties verwerken kredietwaardigheid controleren omgaan met managers financieel plan opstellen jaarrekeningen interpreteren bankactiviteiten economische trends voorspellen financiële jaarrekeningen contacten leggen met bestuursleden statistiek advies geven over financiële zaken rapporten presenteren voorraadwaardering uitvoeren commercieel recht

Loopbaanperspectief

Het beroep aandelenanalist behoort tot de beroepsgroep Financieel specialisten en economen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202411500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld