Beroep Manager / directeur openbaar bestuur

Directeuren/managers bij de openbaar bestuur leiden, besturen, controleren en evalueren de uitvoering van het overheidsbeleid. Zij houden toezicht op het personeel en beheren de voor de uitvoering gebruikte middelen en schrijven verslagen over het uitvoeringsproces. Ze communiceren ook met overheidsfunctionarissen en het publiek om hen te informeren over het beleid. Directeuren/managers bij het openbaar bestuur kunnen ook deelnemen aan het ontwerp en de ontwikkeling van overheidsbeleid.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur openbaar bestuur

 • Plannen, organiseren en coördineren van alle werkzaamheden van een publieke organisatie.
 • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
 • Rekening houden met wetgeving en overheidsbeleid.
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten.
 • Vaststellen van doelen voor departementen van de overheid.
 • Samenwerken met andere beleidsverantwoordelijken in coördinatie van activiteiten.
 • Zorgdragen voor een goede dienstverlening, zoals adviseren van overheden en wetgevers, evalueren van uitvoeringsprogramma's en het geven van presentaties over beleidsprogramma's.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Beleidsmedewerker sociale zekerheid
 • Burgemeester, wethouder
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Gemeenteraadslid
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent

Loopbaanperspectief

Het beroep Manager/directeur openbaar bestuur behoort tot de beroepsgroep Overheidsbestuurders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246100  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249200  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag