Beroep ILT-inspecteur

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Principles of cargo stowage
 • Hazardous freight regulations
 • Transportation methods
 • Freight transport methods

Vaardigheden

 • Supervise loading of cargo
 • Ensure compliance with shipment regulations
 • Observe freight shipment loaders
 • Inspect hazardous freight in accordance with regulations
 • Conduct fact finding
 • Adjust weight of cargo to capacity of freight transport vehicles
 • Monitor temperature in manufacturing process of food and beverages
 • Prepare freight shipment reports
 • Keep task records
 • Provide advice on breaches of regulation
 • Handle freight inspection equipment
 • Use rigging tools
 • Accommodate cargo in freight transport vehicle
 • Analyse work-related written reports
 • Inspect freight
 • Supervise unloading of cargo

Optionele kennis en vaardigheden

problemen kritisch behandelen verschillende communicatiekanalen gebruiken onafhankelijke operationele besluiten nemen beschikken over computervaardigheden zelfvertrouwen tonen

Loopbaanperspectief

Het beroep ILT-inspecteur behoort tot de beroepsgroep Overheidsambtenaren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202414700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  erg laag