Beroep ILT-inspecteur treinvervoer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport
 • Procedures voor kwaliteitscontrole

Vaardigheden

 • Werkplekken controleren
 • Voorschriften voor de veiligheid op het spoor handhaven
 • Inspecties uitvoeren
 • Inspectierapporten schrijven
 • Zorgen voor een veilig gebruik van spoorwegen tijdens reparaties
 • Risico’s op de werkplek identificeren
 • Inspectieanalyses uitvoeren
 • Milieu-inspecties uitvoeren
 • Voldoen aan wettelijke bepalingen
 • Spoorwegoperaties beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor de openbare orde en veiligheid preventieve maatregelen identificeren risicobeheer van spoorwegactiviteiten uitvoeren technisch advies over spoorwegen geven contacten leggen met regeringsfunctionarissen controles van sporen uitvoeren prestaties van spoorwegoperaties beoordelen advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid spoorweginfrastructuur contacten onderhouden met spoorwegexperts spoorbouwtechniek advies geven over schendingen van verordeningen gebreken bij sporen opsporen machines om gebreken op te sporen bedienen verslagen over spoordefecten schrijven fysieke eigenschappen van spoorwegen milieugegevens analyseren onderhoudswerkzaamheden beheren gebreken in treinsporen opsporen