Beroep Fysisch technicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Natuurkunde

Vaardigheden

 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek
 • Berichten over analyseresultaten
 • Meetinstrumenten gebruiken
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

Optionele kennis en vaardigheden

kwantummechanica statistiek geologie akoestiek wetenschappelijke gegevens analyseren wetenschappelijke verhandelingen schrijven wiskunde laboratoriumapparaten ijken geofysica geofysische gegevens interpreteren thermodynamica materie observeren astronomie overleggen met externe laboratoria telescopen bedienen monsters voor analyse verzamelen wetenschappelijke methoden toepassen teledetectieapparatuur bedienen