Beroep Fysisch technicus

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Laboratory techniques
 • Scientific research methodology
 • Physics

Vaardigheden

 • Perform laboratory tests
 • Apply statistical analysis techniques
 • Gather experimental data
 • Analyse experimental laboratory data
 • Apply safety procedures in laboratory
 • Assist scientific research
 • Report analysis results
 • Use measurement instruments
 • Execute analytical mathematical calculations
 • Maintain laboratory equipment

Optionele kennis en vaardigheden

kwantummechanica statistiek geologie akoestiek wetenschappelijke gegevens analyseren wetenschappelijke verhandelingen schrijven wiskunde laboratoriumapparaten ijken geofysica geofysische gegevens interpreteren thermodynamica materie observeren astronomie overleggen met externe laboratoria telescopen bedienen monsters voor analyse verzamelen wetenschappelijke methoden toepassen teledetectieapparatuur bedienen

Loopbaanperspectief

Het beroep Fysisch technicus behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld