Beroep Fysisch technicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Natuurkunde

Vaardigheden

 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek
 • Berichten over analyseresultaten
 • Meetinstrumenten gebruiken
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

Optionele kennis en vaardigheden

kwantummechanica statistiek geologie akoestiek wetenschappelijke gegevens analyseren wetenschappelijke verhandelingen schrijven wiskunde laboratoriumapparaten ijken geofysica geofysische gegevens interpreteren thermodynamica materie observeren astronomie overleggen met externe laboratoria telescopen bedienen monsters voor analyse verzamelen wetenschappelijke methoden toepassen teledetectieapparatuur bedienen

Loopbaanperspectief

Het beroep Fysisch technicus behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld