Bedieningspersoneel van stationaire machines en installaties, niet elders geclassificeerd