Bedieningspersoneel van machines voor de vervaardiging van fotografische producten