VSPN

Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland

Haar belangrijkste doel is de ontwikkeling van de sportpsychologie in Nederland te stimuleren, met name het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de sportpsychologie en de toepassing van psychologische kennis in de praktijk van de sport. De VSPN draagt bij aan de professionalisering van de sportpsychologie in Nederland en aan de acceptatie hiervan in de sportpraktijk. Daartoe is o.a. in 2004 een accreditatiesysteem in het leven geroepen.

Bezoekadres
Landstraat 66
1814BG Alkmaar
www.vspn.nl

Klachtenregeling: Nee
Ruim 566 leden