VGCt

Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie

De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie is de wetenschappelijke en beroepsvereniging voor gedragstherapeuten, cognitief therapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland. Doel van de vereniging is het bevorderen van de uitoefening van de (cognitieve) gedragstherapie op verantwoorde wijze. De VGCt doet dit door het handhaven en vergroten van de kwaliteit en door permanente scholing van haar leden.
Ook behartigt de vereniging de maatschappelijke en ethische belangen die voortvloeien uit de cliënt(en)-therapeut relatie.

Bezoekadres
Postbus 14081
3508SC Utrecht
Tel. (030)2543054
info@vgct.nl
www.vgct.nl

Klachtenregeling: Ja
Ruim 3500 leden