VCgP

Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie

De Vereniging heeft tot doel het bevorderen van de toepassing en verdere ontwikkeling van de psychotherapeutische benaderingswijze die internationaal bekend staat als 'cliëntgericht', ook wel als 'persoonsgericht' aangeduid en die wortelt in het werk van Carl Rogers.

Bezoekadres
Maliebaan 50B
3581CS Utrecht
Tel. (030) 2522044
vcgp@ision.nl
www.vcgp.nl

Klachtenregeling: Ja
Ruim 900 leden